torstai 22. toukokuuta 2008

Historiallinen yhteys.Verkkoon on tullut uusi video vanhasta tutusta asiasta. Siitä, kuinka NCSE osoitti nimenmuutoksen kreationismista Intelligent Designiin. He osoittivat, kuinka saman sisältöistä kirjaa oltiin yritetty tukea jo kreationismin aikaan, mutta kuinka siinä "creation" muutettiin heti hävityn oikeudenkäynnin jälkeen "intelligent designiksi" copy - paste -mallilla.

Voitaisiin toki alkuun ajatella että se todistaa vain historiallisen yhteyden, ja että samalla logiikalla astronomia = astrologia. Helppo vastaus olisi siis esittää, että he olisivat vain siirtyneet eteenpäin varhaisista näkemyksistään.

Tosin tässä jäisi huomaamatta se, että kun astrologia muuttui astronomiaksi, myös sisältö vaihtui nimen mukana. Eli toisin kuin ÄS:n kohdalla, jossa nimenmuutoksen lisäksi ei tapahtunut juurikaan muutoksia. Kuinka vähän näitä muutoksia itse asiassa tapahtui? Kreationismin puolestapuhuja sanoi kreationismia käsittelevässä oikeudenistunnossa seuraavaa;

"Creation-science does not include as essential parts the concepts of catastrophism, a world-wide flood, a recent inception of the earth or life, from nothingness (ex nihilo), the concept of kinds, or any concepts from Genesis or other religious texts."

Uskontoa kun ei saanut heidän kouluissaan esittää tuolloinkaan. Kreationistit yrittivät parhaansa mukaan osoittaa että he eivät olleet uskontoa. Nykyisin ÄS:läiset yrittävät korostaa että kreationismi oli uskontoa, mutta he eivät ole kreationismia.

Aikaisemminhan henkilö kritisoi juttujani sillä, että ihan samanlaisia juttuja on ilmaantunut kerrostumiin jo aikaisemmin ja että samanlaisia argumentteja löytyy jo historiasta. Olennaista asialla ei ole se, milloin se on esiintynyt ensimmäisen kerran, vaan se, ovatko nämä argumentit löydettävissä kreationismista vai ei; Eli oliko kreationismi näiden ajatusten uudelleenlämmitystä. Jos kreationismi oli jatkumo näille mainituille kreikkalaisille ja eurooppalaisille ajatuksille, ei varhaisuus mitenkään pelasta ÄS:ää. Sillä haettu syy ei ole sanan esiintymisen syy, vaan sen leviämisen syy.

Leviämisen syy taas selittyy hyvin Amerikkalaisten uskovaisten motiiveista: He haluavat olla mahdollisimman fundamentalistisen kristittyjä. (Ainakin itse olen havaitsevinani dominionismin ja Wedge -dokumentin tavoitteiden välillä yhteyden.) Ja kun kreationismille tuli seinä eteen, piti keksiä jotain muuta. Periksi piti antaa, mutta sitä piti antaa mahdollisimman vähän. Ja juuri siksi vaihdos ajoittui tietyn oikeudenkäynnin tietyn tuloksen jälkeen. Ajatukset olivat taustalla vuosisatoja, miksi ne muka juuri tuossa vaiheessa nousisivat esiin, eivätkä esimerkiksi vuotta aikaisemmin?

Tässä tapauksessa todennäköisin syy on se, että kreationistien piti antaa periksi, ja he päättivät jalomielisyyksissään joustaa yhden copy-pasten verran. Sillä enempi haittaisi arvokasta kulttuurinmuuttamistyötä ja dominionistien vallantavoittelua. Tämä ei ole täysin tuulesta temmattu väite, koska puolellamme on Wedge. Sekä se tosiasia että Älykästä Suunnittelua ovat rahoittaneet Amerikkalaiset uskonnolliset miljonäärit, joilla on suuria suunnitelmia. Ei älykkäitä suunnitelmia, mutta sitäkin kreationistisempia.

Ei kommentteja: