keskiviikko 31. joulukuuta 2008

Taas on se aika vuodesta.

Vuoden aikana on tullut kirjoiteltua vaikka mitä, Aku Ankan kunniaksi 313 artikkelin verran. Se ei ole valtavasti mutta ei ihan vähänkään.

Osa niistä hyvää. Osa vähemmän. Aina ei voi onnistua, joskus sitä epäonnistuu. Siksi olisi jälleen aika luetella parhaita blogauksia vuoden 2008 varrelta, joihin laitan siihen viittaavan tagin. Idea on siis sama kuin viime vuonna. Planeetta kiertää rataansa eteenpäin pikavauhtia, mutta mikään ei tunnu muuttuvan vuoden kiroissa.

Samalla voisin helposti kartoittaa sitä, keitä täällä käy. Äänestyksissä tulee kuitenkin aina kymmenestä muutamaan kymmeneen ääntä. Niiden takana on yleensä persoona. Niistäkin olisi mukava kuulla. Ja samalla tietää mistä he ovat pitäneet, ja mitä haluavat. Tämä taas on tärkeää, kun miettii että normaalisti keskitytään kriittisyyteen eli siihen mistä ei pidetä. Nämä ovat kuitenkin hieman eri asia.

Samalla blogin henkeä ja sisältöä pääsee kenties ohjailemaan. Tosiasiassa kuitenkin teen kuten ennenkin ja uraudun. En lupaa parannusta tai syvempää kosmista viisautta. Tarjoan siis näennäistä vallantunnetta, ja toivon että se riittää.

tiistai 30. joulukuuta 2008

"Ulospäinsuuntautunutta kunnioitusta"

Paikallisen lehden lukijoiden osastolla oli uskovaisen naisen tekemää kommentointia. Hän puolustautui, koska hänen aikaisempaa kirjoitustaan oltiin kommentoitu. Hän oli puolustanut kristinuskoa ja julistanut sitä kirjoituksessa ja joku ruoja oli tulkinnut tämän siten että hän ei kunnioittaisi muiden vakaumusta.

Nainen vastasi siitä, että hän kunnioittaa muiden vakaumusta, mutta muistutti että ei usko että niiden kautta voi saada pelastusta. Hän muistutti myös siitä, kuinka hän tekee sen mitä kristittyjen on toivottu tekevän: Hän ei ole sisäänpäinlämpiävä ja pyöri pienissä piireissään vaan menee ihmisten keskuuteen kertomaan asiaansa.

Mielestäni nainen on tavallaan oikeassa: Se, että kunnioittaa muiden vakaumusta ei tule tarkoittaa sitä että itsellä ei saisi olla mitään vakaumusta. Se, että joku on kristitty ei siksi välttämättä saisi tarkoittaa sitä, että ei kunnioittaisi esimerkiksi muslimeja. Kuitenkin olen melko varma siitä että uskontojen kohdalla tämä tuottaa ongelmia. Tämä sen takia, että uskonnoissa on tavallisesti paitsi se, että tiettyä vakaumusta, myös se "muut eivät pelastu" -osuus, jonka yleisönosaston nainenkin toi esiin. Uskonnoissa kielletään muut uskonnot pahoina, moraalittomina ja kiellettyinä asioina. Tämä taas ei voi olla kunnioituksen lähtökohta. Ja tämän vuoksi uskonto ei edusta edes lievimmissä muodoissaan minulle mitään pelkkää positiivista vakaumusta. Se paitsi sallii oman tulkintansa ja määrittelee sen totuudeksi, hyväksi, inhimilliseksi ja myiksi pörröisiksi asioiksi, myös kieltää muut tulkinnat pahoina, moraalittomina, valheellisina; Toisinajattelija on parhaimmillaankin erehtynyt tai harhainen ja paha. Jos uskovainen määrittelee totuuden esimerkiksi Jumalan tahdon seuraamisena, se johtaa siihen että ne jotka seuraavat väärää jumalaa tai ovat ateisteja ovat automaattisesti pahoja. Suvaitsemista ja hyväksymistä ei minusta vain voi olla muodossa "Siedän syistä -lakisyistä, PR -syistä tai muista syistä- olemassaoloanne nyt tässä elämässä, mutta -jopa koska- tiedän että te kuoltuanne kärsitte ikuisen kidutusrangaistuksen jonka kaikkihyvä Jumala on teitä varten varannut siksi että olette erimielisiä juuri tässä asiassa, toisin kuin minä jolle kaikkihyvä Jumala on varannut paratiisin kosoa olen oikeassa juuri tässä asiassa." Suvaitsevaisuus joka sallii eriarvoisille tuon tason rangaistuksen oikeudenmukaisena ei ole mitään suvaitsevaisuutta.

Mitä taas sisäänpäinlämpiävyyteen tulee, se ei sellaisenaan tuskin haittaa ketään. Kristityt toki vetävät yhtä köyttä; Esimerkiksi valtionkirkkomme ei vastusta tai tue naispappeutta, sen sisällä vain harjoitetaan sitä koska siitä ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Tästä saa kuvan esimerkiksi seuraavalla lainauksella: "Vikström sanoi, ihan totta, että kirkon meiningistä naispappeuden vastustajia kohtaan on tullut inkvisitiota ja että hänen aikanaan vihittäviltä ei kyselty naispappeuskantaa.Tuon inkvisitiomielialan Kirkonrottakin on havainnut ja todennut sen epäkristilliseksi ja kirkon uskottavuutta murentavaksi. Samaan hengenvetoon rotan on todettava, että hän itse suhtautuu naispappeihin myönteisesti ja kannustaen. Rotan mielestä kaikkia Jeesukseen uskovia pappeja tarvitaan kipeästi evankeliumin työssä. Rotta pitää nykyistä inkvisitiolaitosta yhtenä syynä kirkon uskottavuuden murenemiseen suomalaisten silmissä." Tässä lausumasta huomaa että ainakin kristityille uskovaisuus antaa jonkinlaisen erityisaseman ja kristikunnan tärkein asia ei olekaan ajaa hyvyyttä vaan läimiä kaikkia sen nimissä tehtyjen edustajien selkää - näkökannoista riippumatta. Tässä tulee James Huberin historiakatsaus mieleen. Tai kuten itse olen sanonut kirkon moraalisuudesta se tekee mitä hirveyksiä vain, "jos vain sallisimme". Tämä korostaa näkemystäni jonka mukaan kirkko tai uskonto ei ole moraalin lähde, vaan ihmiset, jotka sitten mahdollisesti seuraavat jotain uskontoa. En siis väitä että uskonto olisi automaattisesti paha, vaan että se on kuten mikä tahansa järjestö joka loppujen lopuksi toimii jos ja vain jos ja vain niin kauan, kuin se kahmii valtaa ja rahaa. Tämä kaikki on sitä uskontojen sisäänpäinlämpiävyyttä josta uskovaisia on kritisoitu. Sitä että suvaitaan suvaitsemattomuutta, kunhan se vain tehdään uskon nimissä. Likimain tarkoitan sitä, että kristinusko on "sallivaa" jos "salliminen" määritellään siten että se on pystynyt hyväksymään höyrähtäneitä profeettoja, itsetehtyjä saarnaajia, keksityillä ihmeteoilla rahastavia uskon mainosmiehiä jotka eivät aina ole olleet hyväksi sen julkiselle kuvalle, mutta jotka ovat kuitenkin tuoneet sille joitain innokkaita kannattajia ; Uskonnon ei ikään kuin kuulu olla tervettä, kunhan se innostaa joitakuita sairaallakin tavalla.

Se, että tämä sisäänpäinlämpiävyys tuodaan mukaan julkisuuteen ei yksinkertaisesti edusta mitään avomielisyyttä tai kunnoitusta. Tätä voi verrata aivan täysin siihen että olen sitä mieltä että minun pieni piirini on absoluuttisen oikeassa ja muut väärässä. Tämä tietysti tarkoittaisi sitä että saisin sisäpiireineni kuoltuani uuden elämän rikkaana ja muut saisivat kurjan kohtalon. Tämä olisi minun vakaumukseni, loppuun asti. Se olisi sisäänpäinlämpiävä vaikka menisin kadulle kaikkien kuullen toistamaan tätä näkemystä ja anelisin heitä liittymään sisäpiiriin jotta he lakkaisivat olemasta sitä "moraalitonta kammottavaa roskasakkia" mitä he nykyään ovat.

En siis väitä että ateistit olisivat kunnioittavia. Tuskinpa moni on. Itse en ole, ja tämä kirjoitus on siitä oikeastaan hyvä esimerkki. Mutta väitän että uskovaiset eivät ole yhtään tätä parempia, vaikka he kuinka innolla muuta esittäisivätkin. Tosin voi olla että ateismin sisällä muiden kunnioitus voi olla helpompaa, koska siellä väärässä oloa ei välttämättä sidota moraalisuuteen; Periaatteessa voit olla väärässä mutta hyvä. Toki Dawkins ja muut vastaavat taitavat olla erimielisiä tästä, muta he eivät ole kaikki ateistit, vaikka sellaisia väittävät edustavansa. Ateistit kun eivät voi sanoa itsensä puolustukseen ja muiden alentamiseen sitä, että esimerkiksi sallii kristinuskon mutta "ei usko että niissä on pelastusta", koska he eivät ole mitään paratiisikauppiaita. Ateismikaan ei tuo varsinaista kuolemanjälkeistä pelastusta. Edes kuolemaa edeltävä vapautuminen tai pelastus ei ole välttämättä sen kauppalistalla.

maanantai 29. joulukuuta 2008

Kouluopetus.

Kuten monet tietävät, uusi kreationistien strategia koskee kouluopetusta. Se kulkee nimellä "teach the controversy". Ideana on se, että kun kun "Kiila -strategian" tavoitteena on evoluution vastustaminen missä ja ikinä se vain on poliittisesti mahdollista ja laillista, ja muu on epäonnistunut, suunnataan evoluutiokritiikki lasten korviin. Kouluissa pitäisi opettaa evoluutiota kriittisestä näkökulmasta; Joko opettamalla molemmat puolet tai sitten vain opettamalla evoluutiota moittivia juttuja. (Ihan kuin nämä eivät olisi likimain yksi ja sama asia.)

Keino on ovela, koska jos nyt vastustat sitä "evokritiikkiä" jota arvon uskovaiset ovat vuosia huuli pyöreänä kyselleet "miten voi syntyä evoluutiolla" ja niin edes päin, voidaan nyt esittää koulussa ja jos vastustat asiaa, tilanne käännetään sanapelillä sellaiseksi että et vastustakaan tätä huonolaatuista löpinää, vaan vastustat sananvapautta, uskonnonvapautta ja vaikka mitä.

Tämä on tullut suomeenkin ja esimerkiksi Skepsis oli sitä mieltä Puolimatkan kirja oli sellainen. Samoin sain tässä sukulaistytöltä kuulla että hänen lukiossaan vakituisen opettajan sijainen joka on koulun toinen vakio -opettaja oli mainostanut ÄS:ää. Molemmat puolet oli esitelty siten että hän oli sanonut "lukeneensa lajien synnyn" ja tutustuneensa "myös toiseen puoleen" ja tulleensa tästä "vakuuttuneeksi". Sitten tuli päälle tarinaa -tai kuten sukulaistyttö asian hienosti ilmaisi "ID -paskaa" - siimamoottoreista. Tunti tälle vuodatukselle oli sentään oikea. Uskonnontunti. Sillä, mitä opetussuunnitelmassa on ei ilmeisesti merkitse mitään, koska opettajista löytyy kuitenkin sääntöjen rikkojia.

Tosiasiassa sillä mitä joku byrokraatti kirjoittaa ei tarkoita mitään. Ohjeiston rikkojia löytyy ja harva oppilas on riittävän valveutunut edes ymmärtääkseen jos opettaja suoltaa heille jotain mitä ei pitäisi, saati että vielä tämän päälle uskaltaisi vastustaa opettajaa joka on jonkinlainen auktoriteetti.

Kuitenkin yksittäisen opettajan käytös ei vielä kerro koko strategian nimestä: Evoluutiokriitikont kun korostavat kuinka tärkeää on että pitäisi mainita "maailmankatsomukselliset, moraaliset ja poliittiset kytkennät." Mielestäni tämä on ongelmallista. Ainakin minulle opetettiin että ei pitäisi puhua henkilöistä vaan asiasta. Poliittiset näkökannat mukaanlukien kun voitaisiin tehdä paljon pahaa.

Esimerkiksi kreationismissa ja sen kätkömuodossa ÄS:ässä kannattajapiiri on selvästi oikeistolaista, uskonnollista ja konservatiivista. Siihen liittyy protestanttinen uskomusjärjestelmä. Sen kannatus tiedemaailmassa on pieni: Tutkimusmäärät eivät huimaa päätä. Sen kannattajat ovat selvästi kristittyjä ja yleensä maallikoita. Yhteydet näkyvät esimerkiksi siinä että juuri conservapedia kannattaa sitä. Samoin suomessa netmissionilaiset kannattavat sitä. Itse asiassa jos ÄS -kannattajat listataan ja katsotaan onko niissä enemmän uskovaisia kuin kansassa keskimäärin, huomataan taatusti iso ero. Yksittäisistä eikristityistä huhutaan, mutta ne eivät muuta sitä 99+% muusta kannattajakunnasta. Asiaa auttaa se, että Kiila -dokumentti on ÄS:äläisten itsensä kirjoittama ja siinä on uskonnollisia sävyjä. ÄS:än perustaja Phillip Johnson on lausunut seuraavalla tavalla: "I have built an intellectual movement in the universities and churches that we call The Wedge, which is devoted to scholarship and writing that furthers this program of questioning the materialistic basis of science...Now, the way that I see the logic of our movement going is like this. The first thing you understand is that the Darwinian theory isn't true. It's falsified by all of the evidence and the logic is terrible. When you realize that, the next question that occurs to you is, well, where might you get the truth?...I start with John 1:1. In the beginning was the Word. In the beginning was intelligence, purpose, and wisdom. The Bible had that right. And the materialist scientists are deluding themselves... In summary, we have to educate our young people; we have to give them the armor they need. We have to think about how we're going on the offensive rather than staying on the defensive. And above all, we have to come out to the culture with the view that we are the ones who really stand for freedom of thought. You see, we don't have to fear freedom of thought because good thinking done in the right way will eventually lead back to the Church, to the truth-the truth that sets people free, even if it goes through a couple of detours on the way. And so we're the ones that stand for good science, objective reasoning, assumptions on the table, a high level of education, and freedom of conscience to think as we are capable of thinking. That's what America stands for, and that's something we stand for, and that's something the Christian Church and the Christian Gospel stand for-the truth that makes you free. Let's recapture that, while we're recapturing America." Tässä ei piilotella motiiveja, vaan tuodaan esiin perustajajäsenen kannanotto liikkeestä. On turha mainita että Intelligent Design -sanaparia on käytetty aikaisemmin, koska nykyisessä muodossaan sillä on tietty sisältö; Se on paitsi argumentit myös se, missä ja miten ja millä tavoittein niitä käytetään. Muun väittäminen on sama kuin esittäisi että täyskaimat olisivat sama henkilö. Siksi ei olekaan yllättävää että tietyt copy-paste -muutokset USA:n lakielämän ja siitä seuraavan poliittisen genren piirissä ajoittuvat juuri siihen mihin ne ajoittuvat. Muutoksen lopullinen pienuus ja ajankohta yhdessä kertovat "sen olennaisen asian".

Toisaalta samaa voitaisiin soveltaa myös ilmastonmuutokseen. Sillä on selvästi poliittisia yhteyksiä. Al Gore elokuvineen vetoaa tiettyyn poliittiseen piiriin. On tiettyä vihreää, vasemmistolaista jengiä jotka ovat ottaneet ilmastonmuutoksen tärkeäksi lyömäaseekseen muun muassa suuryritysten kritisointiin. Oikeistolaiset toisaalta vastustavat tätä, joten ilmastonvastustaminenkin on poliittisesti klikkiytynyttä. Ilmastonmuutos sinällään liittyy tiukasti politiikkaan, mutta pääasia ei ole politiikkaa eikä se kannattaako sitä vai ei saisi riippua siitä mitä poliittista puoluetta se edustaa vai eikö edusta. Ilmastonmuutos ei muutu sen paremmaksi tai huonommaksi sen mukaan haluaako joku melkein presidentti pönöttää aiheesta powerpoint -esityksen elokuvateatterilevitykseen vai ei. Tämä tuntuisi asian viemiseltä sivuraiteelle. Tämä aivan sama koskee tietysti myös kreationismiakin: Se, että ÄS on kreationismia on tietysti aikalailla selvä asia, kuten ilmastonmuutoksen poliittisten kannattajien luonne on. Mutta tämä ei tee niistä kummastakaan väärää tai oikeaa. Kysymys tässä vaiheessa muuttuu siihen onko se osa kreationismista, jonka kannanotot ovat mukana ÄS -linjassa tieteellisesti väärässä.

Tämä käsittely taas ei tapahdu siten että oppilaille kerrotaan politiikkaa.

Minusta näyttää siltä että tässä vain vedotaan epäolennaisuuksien tuomiseen mukaan kouluopetukseen. Että ei opeteta "tieteellisiä teorioita" vaan sitä että "mitkä poliittiset tahot kannattaa jotain näkemystä". Toki ymmärrän sen miksi kreationistit ja pseudotieteilijät haluavat että näin tehdään; Kun esimerkiksi opetetaan että ilmastonmuutokseen liittyy vasemmistolaista politiikkaa tai että ateistit ovat käytännössä kaikki evoluution kannattajia, saadaan näiden asioiden ylle heitettyä epäilyä. (Syntyy väärä yhteys, jossa ilmastonmuutos= vain vasemmistopolitiikkaa, evoluutio=ateismia) Ja tätä epäilystä tarvitsevat epätieteellisimmät asiat: Jos kaksi asiaa esitellään luokan edessä samanarvoisina, tilanteesta voittaa se joka on tosiasiassa huonompi, ja huonompi saa sillä arvovaltaa ja mainostusta joka ei sille sen tieteellisen arvon mukaan kuuluisi. Jos opetettavan asian poliittiset liittoutumat korostetaan, on helppoa syytää lapsille luokan ulkopuolella muuta epätieteellistä oppia.

Tätä tehdään tietenkin etiikan nimissä. Olen kuitenkin sitä mieltä että moraalia opetetaan pääasiassa kotona. Valitettavasti tätä ei saada kovin paljoa. Mutta tätä ei voida korjata koululaitoksilla, jossa opettaja saa yksilöllisesti jaettua aikaa oppilasta kohtaan aika vähän. On isoja kouluja, liian vähän aikaa. Vastuun siirtäminen opettajien niskaan tuntuu taas yhdeltä epätoivoiselta vastuunsiirtostrategialta: Kun vanhuksia ei viitsitä katsoa on ne hyvä laittaa laitokseen ja valittaa sinne sitten kun siellä ei sitten ei ehditä "panostaa tarpeeksi". Kun ei viitsitä olla lasten kanssa, pistetään kasvatus koulun niskoille.

Tietenkin voin olla vain liian vanha. Mutta minusta "vanhoissa hyvissä ajoissa" on tässä kohden juuri sitä hyvää. Nykyään kaikilla on liian kova kiire. Ja nyt näyttää siltä että laitostettujen oppilaiden olisi sisäistettävä kouluaikana vanhan opin lisäksi - jota tuntui olevan jo sellaisenaan liikaa - samassa ajassa vaikka mitä muita asioita. Ja lisää vain haluttaisiin. Mutta tietenkin jos eettisiksi kasvattaminen olisi koulun tehtävä, eivät kreationistitkaan voisi valittaa siitä kuinka koulu aivopesee heidän lapsiaan evouskoon. Sillä etiikan ja elämänkatsomuksen kasvattaminen ja poliittiset kytkökset olisivat juuri sitä koulun primaarista tehtävää. Eikä koulua voisi syyttää siitä että se sitten tekisi hommiaan.

torstai 18. joulukuuta 2008

Mikä on uskonnonvastustamista?

Heurekan pomonainen Havaste oli ollut huolestunut siitä kuinka "evoluutioteoriaa ovat kritisoineet tieteen ulkopuoliset tahot kuten jotkut uskontokunnat." Tämä sai aikaan meteliä. Uskovaiset loukkaantuivat. Kuten tuoltakin kommenteissa nähdään, Havaste kuulemma hyökkäsi "tieteen ulkopuolella tapahtuvaan, ei edes tieteenä esitettävään toimintaan".

Tosiasiassahan Älykäs Suunnittelu on nimen omaan tieteen ulkopuolista toimintaa, joka väittää olevan tieteellistä toimintaa ; Se itse hokee sitä miten tiedemaailma rajaa sen ulkopuolelleen. Jos he olisivat tieteessä sisällä, he tuskin valittaisivat sitä että he ovat ulkopuolella. ~ Jos saan kutsun Linnan Juhliin en valita siitä että en saa kutsua. Jos pelaan pelin sääntöjen mukaan ja menestyn, minun ei tarvitse valittaa sääntöjen huonoudesta. Moitinnan syy on se, että ÄS ei menesty tieteessä, ja kovaääninen moitinta siitä että he menestyvät siellä surkeasti.

Siitä että Älykäs Suunnittelu väittää olevansa tiedettä kuvastuu hyvin seuraavasta: he moittivat "Tieteen Päivät" -tapahtumaa, joka pidetään yliopistolla, koska siellä ei puhuta ÄS -kreationismista. Tämä tarkoittaa nimen omaan juuri sitä, että he eivät ole mitään "ei edes tieteenä esitettävää toimintaa". Ulkopuolisuus on se, mitä Havaste mainitsee, ja joka kyllä kuvaa ÄSholejen toimintaa hyvin.

Nyt näyttää taas siltä että ÄS:än kannattaminen ei ole uskontoa vaan tiedettä, mutta heti jos sitä vastustaa, sortaa uskonnollista sananvapautta ja puuttuu uskonnonvapauteen. Minä en oikein ymmärrä miten tämä onnistuisi; Juttu tuntuu kummalliselta ellei sitten ajattele että ÄS on uskontoa jota yritetään naamioida tieteelliseksi. Sen leviämistä motivoi uskonto ja sen kannattajien henkilökohtainen vakaumus, mutta tätä ei haluta kertoa, koska silloin paljastuisi uskonnollis-poliittiset Wedge -motiivit ja se että tiede ei kiinnosta, vaan ateistejen voittaminen.

keskiviikko 17. joulukuuta 2008

Vandaalit ja varkaat.

Ateistien kyltti varastettiin. Kyltti oli asetettu esille sen takia että uskonnollisia merkkejä näkyi muutenkin, ja kun se kerran on OK, sen on oltava OK myös ateisteille.

Kyllähän se oli arvattavaa että tästä ei pidetty ja kyltti varastettiin.

Ateistit korvaavat kyltin uudella, jossa on lisäksi Raamatunjae, kymmenestä käskystä tuttu "Älä tapa". Tämän ei tietenkään uskota vaikuttavan ateistehin, vaan tavoitteena on hilltä uskovaisia, joiden kynsiä ei näköjään muuten saada pidettyä lyhyinä.

Ateistit eivät varastele Jeesusvauvoja tai kirkkojen ristejä.

lauantai 13. joulukuuta 2008

Vihdoin julkisia!

Menneinä vuosina oli jonkin verran kohua Jehovan Todistajien keskuudessa paljastuneista pedofiilioikeudenkäynneistä. Nyt niiden oikeudenkäyntien dokumentteja voi käydä lukemassa. Niistä paljastuu mielenkiintoisia asioita.

torstai 11. joulukuuta 2008

Ateismi Kirkosta.

Helsingin Hiippahatut ovat kirjoitelleet ateismista. On hyvä, että ateismista kirjoitetaan muustakin kannalta kuin ateistien omasta. Samalla tulee kai lupa käydä vuoroin vieraissa.

Kirkon kanta näyttää olevan se, että "Molemminpuolista hyökkäilyä hedelmällisempää olisi toisen kuunteleminen ja oppiminen." Kirkon kannalta olennainen syy tosin taitaa löytyä alusta. Eli kirkosta eroamisen syistä.

Siinä, missä rahallisista syistä eroaminen voi tuntua typerältä, harva ihminen voi ruveta perustelemaan sitä, miksi kirkkoon pitäisi kuulua, jos oma aate on aivan erilainen. Toki ateismin hyvä puoli on siinä, että ateisti voi toimia vaikkapa pappina; Hänellä ei ole mitään taikauskoista pelkoa siitä että hän saisi jonkun erityisen tuomion tai rangaistuksen väärän Jumalan palvomisesta. Tosin voisi olla vaikeaa päivästä toiseen tehdä kirkon töitä.

Tässä taas tulee vastaan se, mikä näyttää unohtuvan; Ateistin voi olla vaikeaa perustella kirkkoon kuulumista diakoniatyöllä, jos hän samalla kokee toimivansa aatteensa vastaisesti, tukevansa aputyön lisäksi laajemminkin koko järjestelmää. Sillä ei ole väliä paljonko varaa siihen kuluu kokonaisuudesta, vaikka 1/10 000 000 000 000 000 000 000, jos tämä minimaalinen osa on riittävän vaikutusvaltainen ja näkyvä.

Samaan yksityiskohtaan vetoan myös siinä kohden, kun uskonnon väkivallattomuutta perustellaan oppisisällöllä. Se ei yksinään estä asiaa; Pitää katsoa tilastoja ja katsoa onko väkivallanteko yleisempää vai harvinaisempaa uskovaisten kuin muunlaisten ihmisten kesken. Jos se ei ole harvinaisempaa, ei ole syytä väittää että opin väkivallattomuus lisääntyisi. Ja jos opin nimessä tehdään enemmän pahaa kuin muiden nimissä, se lisää väkivaltaa, jokin opissa saisi ihmiset innostettua toimimaan "oppia vastaan". Toisaalta ateistinkin on vaikeaa opillaan perustella väkivaltaa.

Koska varsinaista oppia tästä asiassa siinä ei taida olla. Sitä ei ole erikseen kielletty, mutta toisaalta siinä ei ole mitään erikseen sallittukaan. Ateisti joutuu kuitenkin tekemään aina jotain, ja tämän syyn hän saa muualta. Minulle ateismin arvo tulee juuri siitä, että arvoja ei pakoteta ihmisten päihin. Tosin hieman tuntuu että jotkut tahot yrittävät muuta.

Mutta itse uskon että uskovaiset ja ateistit ovat suunnilleen yhtä aktiivisia väkivallan harrastajia.

Tuomiopäivän kauhut


Sota ja taudit päihittivät kuoleman. Samoin, mielestäni oikeutetusti, verot. Verot eivät ole virallisessa listassa, mutta kenties uusia ratsastajia värvätään, jolloin uudet ilmiöt saavat työpaikan, jonka ansaitsevat.

tiistai 2. joulukuuta 2008

Oi aikoja, oi tapoja.

Count Up -blogissa oli ihan mukava kirjoitus, jossa oli ripaus TosiTV:tä. Aiheena oli myös tiedon sirpaloituminen ja se, että kaikista joitain asioita ei pidetä tärkeinä opettaa koulussa. Itse olen sitä mieltä että ajat ovat todella muuttuneet. Ennen oli tärkeämpää "olla oikeassa". Oltiin idealistisempia. Nykyisin se on enemmän sitä että pitää "olla onnellinen". Ollaan hedonistisempia.

Tieto ei kuitenkaan ole ollut tärkeää koskaan. Pääasiana on ollut se, että oma mielipide rakennetaan niin vahvaksi kuin voidaan. Tuetaan omaa näkemystä, eikä suinkaan etsitä sitä miten asiat oikeasti ovat. Tämä on säilynyt.

Jotain on kuitenkin eri tavalla.

Ennen piti saada käännytettyä. Idealismissa aatteella on merkitystä ja se pitää saada kaikille. Enää ei ole yhtä tärkeää saada massoja ajattelemaan samoin. Tärkeämpää olisikin saada heiltä hyväksyntää. Tähän Tosi TV -kin sopii hyvin ; Tosi TV on tosin sirkusmenoja. Siellä ei ole tavoitteena vakuuttaa vaan saada hyväksyntää. Sanotaan sitä vaikka "monikulttuurisuudeksi". Enää ei tarvitse olla kristitty tai muslimi, vaan tärkeää on että hyväksyt sen että muut ovat kenties erilaisia kuin sinä.

Myös toisessa kohdassa maailma on minusta aika erilainen kuin aikaisemmin.

Ennen asioita voitiin opetella kirjoista ilman että kaikkea kyseenalaistettiin. Nykyisin kyseenalaistetaan kaikki. Enkä puhu uskonnollisista tai muutoin merkityksettömistä asioista. Vaan terveyteemme liittyvistä asioista. Jopa virukset saavat kritiikkiä, ja koululaisten on vain läksyt tehtävä tässä piirissä. Selvittää asiat, ilman että heille on opetettu tieteellistä ajatteluprosessia juurikaan. Tosin sitäkin moititaan vääränä. Jopa tiedon hankinta on muuttunut ostostavaraksi: Jos tiede ei anna haluamiasi tuloksia, henkilö kertoo olevansa vainon kohde ja uudelleenmäärittelee tieteen. Ilmeisesti rokotevastustajille myös huomattu tuhkarokon yleistyminen on jonkinlainen määrittelykysymys.

Ennen riitti että koulussa sanottiin että juutalaisia vainottiin natsien keskitysleireillä. Nykyään taas ns. "revisionistit" kiistävät että tätä onkaan, ja väittävät että kouluopetus ei ole mitään "tietoa" vaan "vallankäyttöä", "propagandaa". Tiedon hallinta on muuttanut luonnettaan. Se ei enää olekaan asioiden käsittelyä ja selvittelyä vaan jotain suosion hankkimista varten.

Ennen ei ollut tietoa, vaan ideologioita, joissa oli Totuus. Se oli yhteinen kaikille. Nykyään on ideologioita, joilla on Totuus, joka ei ole yhteinen kenellekään. Valtapeliä on toki aina ollut mukana. Mutta siinä missä ennen faktat olivat samoja, ja takana oli samantapainen logiikka ja vain tehdyt tulkinnat olivat erilaisia. Nykyään uudelleenmääritellään faktat, ja logiikkaa haukutaan "naturalismiksi" ja rajoittavaksi.

Tietenkin voi olla, että suurin osa näistä avoimuutta haluavista ovat vain marttyyrinkaapuun kääriytyneitä ideologioita, joita kiinnostaa se paljon puhutun valtapelin voittaminen, ei se että kaikki loppujen lopuksi ajattelevat kuten haluavat ja ottavat vaihtoehdot huomioon, vaan ajattelevat juuri siten kuten he haluavat.

Ja voi olla että joku on tulossa vanhaksi, mutta ei viisaaksi.

sunnuntai 30. marraskuuta 2008

God Accused Of Selling Cocaine Near Tampa Church.

Näin otsikoitiin näyttäviä uutisia. Ensin kun törmäsin siihen, ajattelin että uskaltaako ateisti sitä lukeakaan. Sehän todistaisi sekä sen että Jumala on olemassa, että sen että pelkomme Jumalan rakastavan luonteen erikoisuuksista pitäisivät paikkaansa. Tyyppi, joka on kaikkihyvä ja sallii ruton ja AIDSin on jotain sellaista, jonka voisi luulla myyvän kokaiinia kirkon lähellä. Jos uutinen olisi ollut totta, olisin luonnollisesti kääntynyt hartaaksi kristityksi. Nyt luin uutisesta kuitenkin seuraavaa:

"Police say a man named God was arrested near a Tampa church for selling cocaine. Authorities began investigating God Lucky Howard in April, and he was arrested on Saturday. Police say he sold the cocaine to undercover detectives in his neighborhood. When officers searched his home, they reported finding another 22 grams of cocaine and a scale."

Eli paljastui että kiinni oltiin saatu vain mies jonka nimi on God. Artikkelissa oli hänestä oikein kuvakin. Ja jo Raamatunkin mukaan mies on Jumalan kuvaksi tehty, joten miksipä ei?

keskiviikko 26. marraskuuta 2008

En tiedä, mutta näin on!

"En osaa sanoa sellaisia seurakunnan virkoja, joissa hän voisi toimia. En tiedä, olisiko sellaisia tehtäviä, joissa hän ei työskentelisi seurakuntalaisten välittömässä keskuudessa."
Piispa Huotari ("kiistää painostaneensa kirkkoherraa eroamaan. Hän ei kuitenkaan näe, että tämä olisi voinut jatkaa papin työtä sukupuolenvaihdoksen jälkeen.")

"julkisuudessa esitetty kirkon kielteinen kanta on median keksintöä"
Jukka Paarma

Aika erikoinen tilanne. Näyttää siltä että kirkolla ei ole asiaan varsinaista kantaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kirkko ei ole mikään "moraalinen kompassi". Näyttää siltä että jos kirkolle antaa myönteisen tai kielteisen kannan, se on median keksintöä. Sillä kirkolle on tärkeää vain se, että se luovii myötätuulessa eikä saa huonoa PR:ää.

Mielestäni tässä on juuri samasta asiasta kyse, kuin naispappeuden kohdalla: Järjestelmä, joka tappelee sisäisten ristiriitojen kanssa tälläisistä asioista, ja jonka pitäisi ohjata moraalia? Minä annan ohjeen Kirkolle: Lopettakaa pakoilu, se on säälittävää. Ottakaa vastuunne, tehkää se mitä väitätte tekevänne. Älkää kontrolloiko muita -en ymmärrä miten aukioloajat pitäisi kieltää kaikilta siksi että kristittyjen Pyhä Kirja sanoo jotain. Kontrolloikaa itseänne. Ottakaa ensin malka pois omasta silmästänne. Tehkää kannanotot ja linjaukset. Sen jälkeen ne, jotka ovat erimielisiä voivat kävellä ulos ja ne jotka ovat samaa mieltä, saavat tietenkin jäädä.

Sisäisellä kantaaottamattomuudella ja taipumuksellanne kontrolloida pääasiassa niitä jotka eivät ole kirkkonne jäseniä, ette saa loppujen lopuksi ketään puolellenne. Loppuun voisin sanoa kirkon omien piispojen linjausta mukaillen: "En minä väitä että vihaisin yhtään mitenkään teidän instituutiotanne, mutta fuck you all!" Sanomassa tuntuu olevan epämääräisyyttä ja sisäistä hajaannusta jota rationaalinen aikuinen ja koulutettu ihminen ei sanoisi. Eihän? Tuota voitte sitten miettiä kotonanne.

maanantai 24. marraskuuta 2008

Naturalistit kysymysmerkkiä vastaan.

Puolimatkan vastinetta käsittelevää blogausta käsittelevissä kommenteissa paljastuu jännittäviä asioita. Voidaan sanoa että "naturalismi" muuttaa muotoaan ja tekee ÄS:ästä todella kummallista.

Ensinnäkin Puolimatka väittää että naturalistit kieltävät Jumalan olemassaolon. Toisaalta ÄS on tullut kuuluisaksi siitä, että sen edustama äly voi olla vaikkapa avaruusolento, joten voi olla vaikeaa ymmärtää mitä Jumalan kieltäminen ylipäätään tekee ÄS:än kanssa - paitsi jos ÄS on uskonnollista kreationismia jonka tavoite on puhua Jumalasta. Toisaalta naturalismi voi tarkoittaa myös empiiristä metodia. Sen piirissä ei olla ateisteja. Evoluutio ei kiellä Jumalan olemassaoloa. Empiirinen luonnontiede ei kiellä avaruusolentojen tutkimista - kunhan vain tuodaan avaruusolento tutkittavaksi. Väitän että Jumalien suhteen tilanne on sama - Minusta on peräti niin, että syy, jonka vuoksi Jumalaa pidetään yliluonnollisena ei suinkaa ole se, että Jumala välttämättä olisi yliluonnollinen; Jumala on yliluonnollinen vain, koska jos Hän olisi luonnollinen, hänet olisi jo havaittu. Uskovaiset eivät voi sallia tälläistä loikkausta ateismiin, vaan siksi Jumalaa on määritelty uudelleen. Hän ei ammukaan salamaa taivaalta, ei näyttäydy kansanjoukoille, ei puhu vuorten lailla, eikä tee muutakaan selvästi havaittavaa. Siksi uskovaiset ovat määritelleet että Jumala vaikuttaa ovelammin ja epäsuoremmin tavoin. Asiaa valaiseva kysymys ei siis ole "Miksi Jumala on yliluonnollinen" vaan "Miksi Jumalasta tehtiin yliluonnollinen"...

Ja he ovat pakottaneet muut ottamaan tämän heidän pakotieJumalansa ainoaksi Jumalan määritelmäksi. Kukaan ei tunnu huomaavan, että tosiasiassa Jumala voisi olla yhtä näkyvä ja selvä asia kuin aurinko: Yleensähän luonnossa on niin, että mitä suuremmin jokin asia vaikuttaa ja mitä lähempänä ihmistä se toimii, sitä selvemmin siitä saadaan todisteet. Esimerkiksi galaksit ovat suuria ja niistä saadaan havaintoja. Karhuja on helpohko tutkia, koska niitä kävelee ympäriinsä. Jotain lajia, jota on 20 kpl:ää tiettömän taipaleen takana on vaikeampi tutkia. Samoin kuin pikkueliöitä, jotka eivät moneen fotoniin vaikuta. Tällä logiikalla Jumala voisi näkyä todella selvästi. Jumalahan on kuulemma sekä jokaisen sydämessä että Hänen tahtonsa vaikuttaa kaikessa mitä universumissa on. Suuri ja näkyvä. Tuntuukin suorastaan hassulta että uskovaiset ovat sitä mieltä, että Jumala ei olisi naturalistisen tutkimuksen piirissä.

Toisaalta kaikki ÄS:än oma todisteet perustuvat makroevoluutiota kritisoivaan systeemiin; "Evoluutio ei voi tuottaa" siimamoottoreita. Makroevoluutio kielletään ja ei kielletä: Puolimatka ei siitä pidä, mutta Behe ei sitä kiellä. ÄS ei siis kritisoi mikroevoluutiota eikä makroevoluutiota - paitsi joka ikisessä välissä missä se on mahdollista - ÄS:äläinen antaa itselleen tilaa väistää "ohjaamattomasta" ja "ohjatusta" evoluutiosta. Mikä tahansa kehitysketju kertoo siis ohjauksesta. Ja vaikka siimamoottori syntyisi laboratoriossa, se kertoisi siitä että siimamoottorin kehitystä ohjasi joko kokeentekijän tai Älykkään Suunnittelijan taikakäsi tavalla jota ei voida suoraan huomata.

ÄS:äläiset taas esitä mitään konkreettista; Esimerkiksi minä olen usein kuullut väitteeän että RC liittyy Suunnitteluun. En kuitenkaan ole törmännyt missään kriittiseen testiin, jolla tämä yhteys todistettaisiin empiirisesti. He vain sanovat "ohjaamaton makroevoluutio ei voi tuottaa". He ikään kuin väittävät että heidän epäselityksensä olisi jonkinlainen vaihtoehtoinen teoria - vaikka samanaikaisesti he sanovat että ÄS:än Suunnittelijasta ei voida tietää mitään. Ei työtapaa, ei suunnitelman tavoitteita, eikä muutakaan mitään. ÄS on luonteeltaan iso kysymysmerkki. Ja siksi siihen ei viitata ja kaikki tiivistyy ikään kuin "ei evolla" -kommentointiin ja "naturalismin" haukkumiseen. Sillä vain sitä ÄS:äläinen osaa tehdä. En ole törmännyt vielä ainoaankaan lähteeseen, joka ei olisi joko luonteeltaan "se ja se auktoriteetti uskoo ja Flewkin kääntyi" joka ei ole asiaan liittyvää argumentaatiota, tai sitten "evoluutio on kakkaa, tosin ei meillä ole mikroa eikä makroakaan vastaan mitään välttämättä...."

Väitänkin, että ÄS on epämääräistettyä kreationismia. Se ei enää edes yritä kumota evoluutiota, vaan heittää sen päälle pelkkää epäilyä. Heidän näkemystään ei enää todisteilla voi käsitellä tai kumota. Sillä siinä missä kreationistit väittävät konkreettisia, kuten että maa luotiin lyhyessä ajassa tai että maa on niin ja niin vanha ja tekevät Nooan Arkkiin liittyviä laskelmiaan, joita voidaan käsitellä ja kumota tieteellisesti koska ne väittävät jotain konkreettista. ÄS:äläiset ovat piilokreationisteja, ja ainoa syy jonka vuoksi he eivät kerro totuuttaan Jeesuksesta on Amerikan politiikasta johtuvat syyt, jotka on vain kopioitu sellaisinaan Suomeenkin. Tämän puolesta kyllä puhuu Puolimatkan kirjan nimikin "Usko, tiede ja Raamattu" kertoo karusti siitä, että ÄS -linja ei pidä Kalevalasta tai Islamististen kirjoituksista tai UFOista sittenkään niin paljoa, kuin mitä he ovat aina hädän tullen sanoneet.

Vatikaani armahtaa.

Vatikaani on tosiaan armahtanut John Lennonin. Lennonhan tosiaan oli niitä homssuisia rockmuusikkoja, jotka ovat jo kuolleet. Lennon lausui eräässä kommentissaan että "The Beatles were more popular than Jesus." Beatles oli siis Jeesusta suositumpi.

Vatikaanin lehti kehui Beatlesien musiikkia ja kommentti on nyt laskettu vain nuorukaisen vitsiksi.

Toki Vatikaani kritisoi populaarikulttuuria. Mutta koska Lennon ei pilkannut tai vastustanut Paavia, eikä tuonut esiin nykytieteen käsitystä maailmankaikkeuden rakenteesta, ei vatikaanilla ilmeisesti ole mitään syytä, miksi se ei 48 vuoden jälkeen voisi antaa hänelle anteeksi nuoruusajan vitsailut.

No, kenties kuitenkin parempi myöhään kuin ei milloinkaan - Vatikaani olisi voinut vain olla hiljaa. Tuskin kukaan olisi muistanut.

sunnuntai 23. marraskuuta 2008

Mitkä yhteiskunnat ovat onnettomampia?

Tämähän on se tärkeä kysymys. Usein sanotaan että uskonto korottaa moraalia. Että jos Jumalasta luovutaan, niin sitten alkaa ihmisiä kuolemaan. Ateisteillahan ei ole käskettyä auktoriteettimoraalia, joten hehän sitten kulkevat ympäriinsä tappamassa, koska ihmiset ovat sellaisia. Ilman kristinuskoa jokainen kristitty antaisi periksi sille murhanhimolle, joka heidän sisällään velloo. Tai tältä kuulostaa kun heidän juttujaan kuuntelee. Jos uskonnottomuus vie moraalin, sen pitäisi tarkoittaa juuri tätä. Että ilman uskontoa uskovaiset antautuvat julmille haluilleen. Jos heillä ei ole näitä haluja, ei ateisteillakaan ole. Eikä väkivaltaista teurastusta saada aikaan. Mutta teurastuksen on tultava - muutenhan uskovaiset valehtelisivat. Eivätkä he sellaista tekisi.

Itse asiassa yhteiskunnan hyvinvoinnin ja uskovaisuuden välillä on tutkimuksia. Ne taas sanovat seuraavaa:
"In general, higher rates of belief in and worship of a creator correlate with higher rates of homicide, juvenile and early adult mortality, STD infection rates, teen pregnancy and abortion in the prosperous democracies."

Toisin sanoen väkivaltaa ja kakaroiden kuolemaa, teiniraskauksia ja abortteja on enemmän jos ollaan Jumalan Tukemissa maissa. Toki syy voi olla se, että "juoksuhaudoissa ei ole ateisteja". (Miksi, eikö tappaminen jota sodassa joudutaan tekemään olekaan uskovaisista paha asia, kuolemansynti?) Ei voida sanoa onko onnettomuus uskonnollisuuden syy vai uskonnollisuus onnettomuuden syy. Mutta ateismin kanssa ei ole vaihtoehtona tuota rikosten määrän kasvua. Joko onnellisuus aiheuttaa ateismia tai ateismi onnellisuutta.

Siinä nyrkkisääntö. Ateisti voisi kysyä maailmaa parantavalta uskovaiselta näihin tuloksiin viitaten, että pitäisikö tässä ajaa yhteiskuntaa kohti onnellisuutta ja kieltää uskonnot ja pakottaa ateismiin - toisin päin kun tuntuu aina olevan niin suurta intoa. Ateistien oikeuksia esimerkiksi siihen että saa ostaa kaupasta olutta, on mielellään asia jota uskovaiset pyrkivät rajoittamaan lainsäädännöllä. Uskovaisten on aivan turha vaatia avomielisyyttä ja suvaitsevaisuutta, kun he itse eivät sitä ole halukkaita antamaan. Ei ole olemassa "yhdensuuntaista avomielisyyttä ja armoa". Reiluus on tasapuolisuutta.

Sarjakuvainpalvontaa

Kyllähän me kaikki tiedämme, että Saatana odottelee joka ikisen nurkan takana. Nyt kristityt ovat löytäneet moraalin turmelevan lähteen. Se ei tällä kertaa ole evoluutio tai ateismi. Kyseessä ovat tietenkin sarjakuvat.

"Hello Concerned Christians. Our organization is revealing the evil faces behind our children's beloved CARTOONS. Often as parents, we trust that our children are being exposed to innocent programming when it comes in the form or animation- DON'T BE FOOLED. There are many examples of the evil one at work on our TV's. Join our organization in the Crusade against cartoons that compromise our society's moral fiber."

Kristityt ovat huolissaan. Sarjakuvat sisältävät ateismia, pakanallisuutta, kommunismia ja ties mitä vaaroja. Tällä hetkellä sivusto varoitteli "Dora the Explorer: Dance to the Rescue":sta. Siinä on puhuva vuohi, joka tietenkin viittaa Raamatulliseen pahuuteen, joka on Saatana itse. Lainaan pätkän talteen myöhemmille sukupolville, koska sivusto kuitenkin päivittyy. Uusia vaaroja ja varoituksia ilmenee. Sivustoa tekevät kristityt ilmeisesti siis ovat sarjakuvien suurkuluttajia.

"This goat that bears the sins of all of the Children of Israel is Azazel Goat, The Goat of Mendes, The Devil Himself! There is no doubt that the creators of “Dora The Explorer” included this Goat as a reference to the Lord of the Suphur Pit to put our Children at ease with the demonic in much the same manner as the creators of “Monsters Inc.” and “Foster’s Home for Imaginary Friends” that we have discussed earlier."

Että tälläistä tänään..

torstai 20. marraskuuta 2008

Papit pienellä pesällä.

Paholaisen Asianajajalla viitattiin Suomessa olevaan lasten hyväksikäyttötapaukseen. Helluntaiseurakunnissa on siis paljastunut hyväksikäyttötapaus. Kommenteissa muistutettiin asianmukaisesti että Helluntaiseurakunta oli itse nostanut Ristin Tie -lehdessä asiaa esille, jotta vastaava saataisiin estettyä jatkossa. Minusta on ymmärrettävää, että kun on paljon ihmisiä - kuten vaikka helluntailaisia - mukaan mahtuu mätiä omenia.

Mielestäni tämä on sama, kuin katolisen kirkon pappien lapsiin sekaantumisten kanssa. Olisi väärin väittää että katolinen usko yllyttäisi tähän toimintaan. Sillä mitään käskyä sekaantua lapsiin ei heillä ole. Päin vastoin, enemmistö katolilaisista pitää tätä kammottavana ja vääränä toimintana.

Se, mikä minua kuitenkin ihmetyttää, on uskovaisten antama epätasapaino. Jos yksi ateisti ampuu jonkun, tämä ampuminen johtuu ateismista. Heistä se kertoo siitä että ateistit eivät ole moraalisia. "Eihän heillä auktoriteetti käske moraaliin" - ihan kuin moraali voisi tulla vain käskemisen kautta. Ja jos uskovaisten joukossa tapahtuu vastaavia, hän on poikkeus, ei "oikein uskossa". Mikä tahansa esimerkki siis osoittaa ateistit pahaksi, mutta mikään ei uskovaisia pahaksi. Aika epäreilu asetelma, enkä ymmärrä miksi ateistien pitäisi suostua tuollaisen parjauksen kohteeksi. Kuitenkaan ateismiin ei sisälly mitään käskyä ampua muita. Tosiasiassa uskontojen moraalisäännöt ovat inhimillisiä. Dawkinsin "God Delusion" -kirjassa esimerkiksi viitattiin tutkimukseen, jossa havaittiin että kun ateistien ja uskovaisten näkemyksiä moraalista ja oikeudenmukaisuudesta testattiin, tulokset eivät poikenneet.

Mielestäni tämä tosin kertoo myös siitä että Dawkinsin "uskonnot tuovat pahaa" osoittautuu vääräksi. Ehkä se vain on niin, että sekä ateisteissa ja uskovaisissa on mätiä omenia ja hyviä omenia. Pitäisi katsoa mitä hedelmää yksilö tuottaa ja huomata, että uskonto on oikeastaan aika merkityksetön asia tässä; Uskonto ei voi nykypäivänä ainakaan länsimaissa hallita ja käskeä: Henkilö voi marssia aina pois. Se ei muutenkaan muuta näkemyksiä. Pikemminkin se vain kertoo että "Nuo asiat jotka näet ja koet hyvinä ovat todella hyviä : Katso, Jumala vahvistaa sen!" Itse näkemys hyvästä on kuitenkin valmiina. Ja joissain tapauksissa se puuttuu. Ja silloin ei helluntaiseurakunnan jäsenyyskään auta.

Se on kuten tuossa ohessa olevassa kuvassa. Se voi olla siunaamista tai jotain muuta. Pitää ensin katsoa mitä siinä todella tapahtuu ja toimia sitten sen mukaan. Eikä toimia pelkän uskonnosta tai ateisteista olevan mielikuvan mukaan. Aate ei tee mitään, niitä seuraavat ihmiset sen sijaan tekevät. Toki heitä voidaan yllyttää tekemään aatteen nimessä myös pahaa. Mutta tällöinkin pahan takana on ryhmän johtajat ja heidän manipulaationsa.

Tosin valitettavasti siitäkin löytyy hieno esimerkki juuri tässä Helluntailaisten tapauksessa. Vaikka hyväksikäyttö nähdään erittäin pahana ja syntisenä, armoon luotetaan helluntailaisten leirissä todella paljon, ja suhtautuminen tilanteeseen on ollut jopa röyhkeää ja sellaista mitä ei voi mitenkään perustella. (Kursivoinnit minun.)

"Hyväksikäyttäjä on myöntänyt teon. Hänet on palkattu erään seurakunnan pastoriksi seurakunnan vanhimmiston hyväksynnällä: heidän perustelujensa mukaan tekijä on sovittanut tekonsa Jumalan silmien edessä. Hyväksikäytetyn uskon seurakunnan vanhimmat ovat asettaneet kyseenalaiseksi."

Jos uskonto hyväksyy tuollaisen tilanteen ja tuomitsee uhrin, ja antaa tekijälle armon, sitä ei voi perustella. Sitä ei tarvitse hyväksyä. Se ei ehkä ole helluntaiseurakunnan virallinen ohje, mutta ihmiset jotka ovat tässä olleet mukana saavat hävetä - ja täydestä määrästä. Tämä puhuu juuri siitä että mätiä omenia voi olla myös uskonjohtajissa. Heidän asemassaan heihin luotetaan ja heille annetaan elämän herkimpiä asioita käsittelyyn. Silti tämäkään ei välttämättä tee heistä mitään hyviksiä.

Hiippakunta pullottaa halailla.

Doctor Okell -oluessa on etiketti, jossa kerrotaan oluesta pieniä asioita. Englanninkielinen teksti menee seuraavasti:

"Contais Maltet Barley. Brewed in the Isle of Man. Best Before: See Bottle Neck."

Tämä teksti on suomennettu oivallisesti.

"Hillitä ohra maltalainen. Oluen panija kotona The Isle of Man luona. Parhaiten aiemmin, hiippakunta pullottaa halailla."

Janne Metso mainitsi asiasta Vartti -lehdessä ja hän huomauttin, että sanalle "see" on kolme merkitystä, nähdä, hiippakunta ja piispanistuin. Sanalle nexk on puolestaan merkitykset kaulailla, halailla ja lemmiskellä. On siis mahdollista että käännöksessä olisi myös kerrottu siitä että kun hiippakunnassa pullottaa, siitä seuraa lemmiskelyä. Nyt papit tyytyvät halailulinjalle, joka onkin kirkon imagolle miellyttävämpi vaihtoehto.

maanantai 17. marraskuuta 2008

Reilu kouluopetus.

Kreationismi taitaa nykyisin keskittyä enemmän koulumaailmaan ja siihen mitä kouluissa tulee opettaa. Tai ainakin se mielikuva syntyy Tapio Puolimatkan kolumnista.

Ainakin minun silmiini tuo näyttää siltä että kritiikin alla ei ole se onko ÄS tiedettä vaan se, että kouluissa opetetaan "naturalistista" evoluutiota. Pitäisi ottaa huomioon myös ÄS -kannattajat. Jutussa mainittiin Nagel, joka on ateisti, vaikka tunnustaa evoluution olevan arvausta. Evoluution heikkoutta moititaan, sitä kuinka arvauksenomainen se on, painotetaan. Kuitenkaan tämä ei missään määrin voi auttaa ÄS:ää, koska vaikka evoluutio olisi kuinka huono, sen asiaa voidaan tutkia. Puolimatka tuntuu vihjaavan rivien välistä uskontovereilleen, kuinka aukkojen Jumalaa voidaan jälleen manata tyhmyyden hengessä. Kuitenkaan hän ei kannanota tähän niin lujasti, että siitä voisi tulla mitään vaikeuksia. Hän voi turvautua "en tarkoittanut" -kommenttiin. Evoluuton etu on se, että sitä voidaan tutkia. Vaikka evoluutio olisi teoriana mallia "tosi paska" se on tieteellinen jos sitä voidaan tutkia, ja jos se on yksinkertaisesti paras tämän hetken teoria. Tieteessä ei vaadita lopullista totuutta tai täyttä varmuutta. Paras teoria voittaa.

Puolimatka muistuttaa kuitenkin rivien välissä siitä kuinka ÄS:ää vainotaan. Tosiasiassahan ÄS on osoitettu pseudotieteeksi. Asiasta on argumentoitu. Esimerkiksi tuon linkin takana on pitkästi käyty läpi ja kritisoitu ÄS:ää. Ei siis ole vain sanottu että "väärä metafysiikka, olet uskovainen, painu helvettiin". ÄS on osoitettu epätieteelliseksi. Pseudotieteiden jatkuva takaisin argumentaation piiriin nostaminen on typeryyttä ja se vie aikaa oikealta tutkimukselta. Tutkimus ei heikkene jos jo maan rakoon perustellusti kritisoidut teoriat jätetään maatumaan. UFOteorioita ei tarvitse kumota kerran vuodessa. Pseudotieteeksi luokitteleminen argumentaatiolla ei ole mitään tieteen haittaamista. Sillä tuskin kukaan uskoo että mitä tahansa pitää voida väittää tieteelliseksi, tai muuten tiedemaailma jotenkin vainoaisi.

Lisäksi hämmennystä tuottaa naturalismi. Tässä kohden näyttää että kun evoluutiota kritisoidaan aina, kyseessä ei ole empiirinen menetelmä, jossa tutkitaan maailmaa luonnontieteen menetelmin. Sillä muutenhan gravitaatiota moitittaisiin naturalistiseksi. Mikä siis on se elementti, joka tekee evoluutiosta jotenkin erilaisen kuin muut luonnontieteen teoriat? Näyttää siltä että tässä kritisoidaankin ateismia, joka ei enää ole niinkään tiedekysymys kuin taistelu maailmankatsomusta vastaan. Tällä ei sitten enää ole mitään tekemistä tieteen kanssa. Tässä haukutaan tiedemiesten maailmankuvia, kun niistä ei tykätä.

Toisin sanoen sitä ollaan tilanteessa, jossa ÄS:äläiset päättävät pelin ja tekevät siitä "kruuna, minä voitan - klaava, sinä häviät" -tilanteen:
1: ÄS:än jättäminen tieteellisen käsittelyn ja argumentoinnin ja debatin ulkopuolelle, on ulossulkemista ja vainoa.
2: ÄS:än käsittely argumentaatiossa ja sen tieteen avulla tehty kritisoiminen on vainoa, ja ulossulkemista.

Mutta nyt puhutaan tieteysti muusta naturalismita, kun tieteen työmenetelmästä. Tähän liittyen Puolimatka mainitsee Nagelin ateistisuuden. Se kun on Nagelin itsensä mukaan maailmankuvavalinta. Olennaista on, että jotta ÄS olisi tiedettä, sen tulisi onnistua lisäksi muussa. Olemaan metafyysisen saivartelun tai maailmankuvan lisäksi tieteellisesti testatttavaa. Sekin on siis samanlaista "epätieteellistä maailmankuvavalintaa" kuin mainittu Nagelin ateismi.

Nyt onkin mielenkiintoista, että loukkaavuuteen kiinnitetään huomiota. Kysymys onkin taas juuri se, miksi evoluutio. Miksi ei kvanttifysiikka jossa on paljon juttuja auki? Syynä on se, että evoluutio yhdistetään ateismiin. Tämä taas on tehty seuraavalla tavalla:

Kun saadaan tarpeeksi moni uskovaisista uskomaan uskonnollisesti sellaiseen uskontoon, että evoluutio=ateismia, ja että evoluutio ei voi olla totta tai heidän uskontonsa on väärä, käy niin että evoluutio muutetaan massan kannanotolla uskonnolliseksi kannanotoksi. Siinä missä evoluutioteoriassa voidaan kannattaa teististä evoluutiota ja ateistista evoluutiota, nyt käykin niin että tietyt uskonnon tulkinnat eivät hyväksy evoluutiota, ja koska uskonnosta luopumisen pakottaminen tuntuu ikävältä, ei voida tietenkään sanoa että uskonto olisi hylättävä, joten maailmankuvallisesti ateismiin sitoutumaton tilanne on muuttunut tietynlaisten uskovaisten vainoksi.

Toisin sanoen ÄS:äläiset ovat tehneet merkillisen kahtiajaon, jossa tilanne on aina heille edullinen:
1: Heidän näkemyksensä on tiedettä, ei uskontoa ei kreationismia. Vaan tiedettä.
2: Sen kriittinen käsittely ja sen tosiasiapohjainen mainitseminen pseudotieteeksi onkin "uskonnollista vainoa".

Tälläinen ei ole sattumaa. Tämä on osa heidän propagandastrategiaansa.

Tiivisti sanoen väitän että Puolimatka valehtelee evoluutio -opetuksesta. Koulussa ei tietääkseni väitetä että evoluutio olisi ateismia. Se on kuten muutkin koulussa opetettavat näkemykset: Ei siellä käydä laajasti erilaisia teorioita asian piirissä vaan opetetaan sitä vallitsevaa teoriaa - ja siitäkin vain perusteet. Atomistakin opetetaan sitä vanhentunutta pallomallia eikä Puolimatka kritisoi tätä Hesarikirjoituksissaan tai muuallakaan. Väitän että kouluissa opetetaan maailmankuvavapaata evoluutiota, jossa sallitaan teistisen evoluution mahdollisuus. Se on vain maailmankuvakysymys eikä tiedettä. Ja näin, koska ID on kritisoitu maan rakoon. "ID is Flunked - not expelled."

Sen sijaan uskonnoissa opetetaan kristityille vain näkemystä jossa Jumala on tosi. Ei esitetä osana opetussuunnitelmaa maailmankuvavapautta, jossa olisi osana Raamatun kritisoivia teologisia käsityksiä. Ei edes sanota että "ehkä on Jumala, ehkä ei". Opetetaan että "kristityistä Jumala on tälläinen". Ja siihen jää. Evoluutio on siis tältä osin paljon tasa -arvoisempaa kuin mikään uskonto. Ja luulisi Puolimatkan olevan erityisen huolestunut lasten hyvinvoinnista; Että ihmiselämän herkintä aluetta, uskontoa, ei pakotettaisi ja sen maailmankuvaa pakko -opetettaisi vanhempien syntyperän pohjalta ihmisille. Tai oikeastaan, kun hän on ÄS:än kannattaja, hän taitaakin vain haluta murskata ateismin yhteiskunnasta, kuten Kiila -dokumentti opettaa. Maailmankuvavapaus tarkoittaa hänelle siis sitä että kaikilla on lupa uskoa Jumalaan ja lupa vetää ateismi vessanpöntöstä. Juuri näitä oikeuksia enempää vapauksia hän ei tunnu hakevan.

Oikeastaan näyttää olevan niin että tulokset riippuvat siitä mitä naturalismi on:
1: Jos naturalismi on empiiristä metodia, evoluutio on naturalismia, mutta niin ovat kaikki muutkin luonnontieteet. Eikä ÄS -läiset moiti niitä. Havaintoja tuotetaan ja niitä tulkitaan samalla tavalla.
2: Jos naturalismi onkin ateismia, evoluutio ei ole sitä, ja kyseessä on ÄS -läisten olkiukko.
3: Naturalismi on sitä mitä ÄSläiset sen kulloinkin sanovat olevan, ja jonka taakse he saavat riittävästi uskovaisia jolloin se on uskovaisten pyrkimys vaikuttaa tiedemaailmaan yhteiskunnan kautta.

Mikään näistä vaihtoehdoista ei näytä ÄS:än kannalta hyvältä.

Magic man did it!

Paholaisen Asianajajalla oli taas aisaa asiaa. Kommentoimaan intoutui maailmanmainetta saanut anonymous. Hän sanoi seuraavaa:

"Puolimatkan väite ei ollut, ettei evoluutioteoriaa kritisoida missään tai koskaan. Hänen väitteensä oli, että naturalismi-osaa evoluutioteoriasta ei (saa) monissa tiedepiireissä kritisoida lainkaan. Puolimatkan näkökulmasta kyse on vähän samasta kuin että kun löydetään kuollut lintu, kiistellään siitä, oliko sen päälle ajanut punainen vai sininen auto - eikä auto-väitettä anneta kyseenalaistaa. Punainen auto-hypoteesiä vastaan voidaan esittää varmaan kritiikkiä, ja nämä kaksi koulukuntaa varmaan toisiaan kritisoida osaisivatkin. Mutta, jos päälle tullut taho ei ollutkaan oikeasti auto, vaan vaikkapa hirvi, kritiikki (jota on kyllä ollut,) on ollut näennäistä keskeisen pointin suhteen, koska eräs keskeinen oletus on jätetty kyseenalaistamatta."

Kuitenkin mielestäni tämä vertaus ei ollut kovin osuva. Sillä Älykäs Suunnittelu ei ole tuon kaltainen tilanne: Jos Älykäs Suunnittelu olisi havaittavaan empiiriseen kokeiluun perustuvaa eli "naturalismia", tilanne olisi juuri tuo: Ja silloin se kertoisi minkälaisia jälkiä hirvi jättää. Voitaisiin konkreettisesti katsoa että "auton rengas jättää tuollaisia jälkiä koska auto toimii tuolla tavalla" ja "hirvi jättää tuollaisia jälkiä koska hirvi lampsii tuolla tavalla". Näin ei kuitenkaan ole.

Mielestäni Älykästä Suunnittelua kuvaisi paremmin seuraava tarina:

Tiellä on ruumis. Sen kuolinsyytä yritetään selvittää. Aluksi ehdotetaan erilaisia autoja. Eräs ehdottaa että sen päälle on ajanut rekka. (Hän edustaa evoluutiossa saltationismia) Kuitenkin rekka jättäisi valtavan leveät jäljet, ja ruumis ei ole niin littanana että rekka olisi uskottava. Siksi tutkijat päätyvät henkilöautoon. He lopulta päätyvät kinaamaan yksityiskohdista siitä onko auto punainen vai sininen. (Jotka vertautuvat Gouldin ja Dawkinsin mielipide -eroihin siitä onko evoluutio kuinka tasaisesti tapahtuvaa.) Tässä vaiheessa tutkimukseen sekaantuu henkilö, joka väittää että hänellä on erilainen tapa: Hän on rakentanut erityisen selvittimen, jossa aluksi katsotaan onko uhri eläimen tai ajoneuvon murskaama. Tämän jälkeen eliminoidaan se, onko eläin meteoriitin murskaama. Jos mikään näistä ei tunnu uskottavilta, hänestä se kertoo siitä että taikamies on tehnyt sen. Hänestä tämä näkemys on tiedettä koska hän ei edusta sitä kantaa, jossa väitetään että taikamies on "känninen ulottuvuuksien välinen laahustaja -apina". Paitsi tietysti ne jotka pitävät taikamiestä juuri tänä. Hänestä kuolinsyytutkimus ei toimi ennen kuin tämä taikamies otetaan vakavasti otettavana mukaan selvitykseen.

Hänestä se, että punainen ja sininen auto -käsitteet kiistelevät keskenään kertoo siitä että ajoneuvoselitys ei ole uskottava. "Jospa molemmat ovatkin väärässä" -hän utelee. Hän muistuttaa että pitää miettiä että kuinka mahdollista se on. Hänestä se, että kinataan auton väristä ei vie kuolemansyytutkimusta eteenpäin, kohti rikollisen selvittämistä, koska se käsittelee irrelevantteja yksityiskohtia, eikä suuria linjoja; Hän muistuttaa että taikamiestä ei ole missään vaiheessa eliminoitu. Siksi tuo autoihin keskittynyt tutkintalinja ei tuota mitään tulosta ikinä, joten luvassa voi olla vaan mahtava taikamiehen suosionnousu.

Hän ei tietenkään kykene arvioimaan käytännön sovelluksessa edes sanomaan että "mikään ajoneuvo ei voi tehdä tuota". Hän suostuu avomielisesti jopa myöntämään että "ehkä taikamies ajoi punaista pick -up truckia", mutta painottaa että kaikkien ei ole pakko ajatella näin. Hän ei missään vaiheessa tee sitä mitä autojen kanssa puuhastelevat tekevät, eli selvitä renkaan rakennetta ja auton massaa tai muuta vastaavia ilmiöitä. Hän ei kerro minkä malliset jalat tai muut asiat taikamiehellä on. Niiden vaatiminen on hänestä juuri olennainen osa sitä kammottavaa kriminologien tekemää vainoa, josta pitäisi päästä eroon.

On tietenkin mahdollista kehittää tätä hienoa ajatusta ja niin myöhemmässä vaiheessa tämä moderni käsitys päivittyy siihen muotoon että taikamiestä kutsutaan "fantasmaliksi", koska se ei oikeasti ota kantaa taikuuden olemassaoloon. Paitsi tietysti ne, jotka uskovat että kyseessä todella on taikamies, ja ne joista taikamies on nimen omaan "känninen ulottuvuuksien välinen laahustaja -apina".

torstai 6. marraskuuta 2008

Elämän arvo.

Kristinuskossa tärkeä juttu on perisynti, eli se että ihmiset ovat oletusarvoisesti pahoja ja ansaitsevat tuomion. Ja kristinuskon toista tärkeää juttua, armoa, tarvitaan koska pelastuneetkin ansaitsevat tuomion. Siksi on oikein että Jumala kiusaa ja kiduttaa Helvetissä. Helvetti on se kolmas tärkeä kristinuskon juttu.

Silti Amerikoissa suhtaudutaan erikoisesti sikiöihin: Sikiöhän on paitsi ihminen, myös kristinuskon mukaisesti perisynnin alainen. Jumalalla on oikeus kiduttaa ja tappaa tämän vuoksi. Ihmisillä tätä oikeutta ei kuitenkaan ole. Koska "Ihminen ei saa päättää elämästä ja kuolemasta." Oikeisto liittää tämän saman myös eutanasiaan, eli tuskallisesti ja parantumattomasti sairaiden kuoleman jouduttamiseen. Tämä on heistä pahaa, halusi sairas itse sitä tai ei. Koska ihminen ei saa päättää elämästä tai kuolemasta.

Kuitenkin kuolemanrangaistus on jostain syystä oikeiston mukaan OK. Kuolemanrangaistusta perustellaan muun muassa sillä, kuinka syyllisyydestä voidaan olla riittävän varmoja. Ja sillä kuinka kuolemaan tuomittujen vankien elättäminen vankilassa on yhteiskunnalle kallista. (Amerikoissahan oikeistohan ei auta mielellään vähäosaisia: "Ketä Jeesus Pommittaisi" -dokumentissa esimerkiksi oikeistolainen Amerikkalainen syytti avustuspolitiikkaa talouden romahtamisesta: Jos annetaan köyhille, tiedetään että heiltä ei saada rahaa takaisin.) Tässä taas sanotaan että ihminen on oikeus tappaa, koska hänen rikollisen elämänsä arvo voidaan mitata rahassa ja ihmien saa tämän summan vuoksi päättää elämästä ja kuolemasta. Sillä onhan Jumalallakin oikeus tappaa nämä ihmiset ja kiduttaa heitä Helvetissä. Myös pelotteluvaikutuksella perustellaan: Eli kuolemanrangaistuksen väitetään vähentävän muuta rikollisuutta. Tämä taas tarkoittaa sitä että ihmisellä on valta päättää toisen elämästä ja kuolemasta, ei pelkästään suhteessa omiin tekoihinsa vaan peräti sen kautta miten se vaikuttaa muihin. Murhaaja ei enää ole pelkkä murhaaja, vaan teko oikeutetaankin sillä että hänestä saadaan "varoittava esimerkki".

Mutta sikiöitä ei saa abortoida. Sillä ainoastaan niitä, joilla on toimiva hermosto ja oma elämä jonka arvon hän itse ymmärtää, on sopivaa tappaa. Sillä tässä tilanteessa oikeus jotenkin toteutuu. Jos tuo on oikeuden toteutumista, täytyy toivoa että oikeus ei toteudu Teidän kohdallanne. Tai missään.

keskiviikko 5. marraskuuta 2008

Itsensä seuraaminen.

Lapset saarnaamassa.

Katsoin 4D -dokumentin, jonka oli tehnyt palkittu dokumenttiohjaaja Amelia Hann. Ohjelma kertoi evankeelisista kristityistä lapsista, jotka saarnaavat. Dokumentin näkökulma oli siitä erikoinen, että siinä ei juurikaan käsitelty evankeelisille kriittisiä tahoja. Silti vain harva dokumentti on yhtä evankeelista kristillisyyttä vastustava.

Sarjassa kun pääsi puhumaan käytäntö, ja aikuisten suhtautuminen. Koska he kertovat asiasta itse TV -ruudulle, näkyy mitä he pitävät täysin hyväksyttävänä.

Dokumentissa esitettiin kolmea lasta.

Yksi oli laulava, mutta luonteeltaan selvästi ujo poika, Terry, jonka vanhemmat halusivat rakentaa hänen ympärilleen instituution ; Megakirkon, jolla on valtava liikevaihto. Ideana oli rakentaa se pojan ympärille. Kuulemma Jumala ohjasi poikaa, mutta karusti totuudesta kertoivat - Tery -T paitojen lisäksi - kun isoäiti takahuoneessa moittii pojan saarnan rakennetta, eli mitä oli unohtunut. Poika itse kertoo että Jumala puhuu hänessä - aina välistä hänen omalla äänellään, mutta se on kuitenkin Jumala.

Toinen taas oli alkoholistimiehen - jonka historia oli hänen omien sanojensa mukaan kamala - lapsi, joka oli aloittanut 3 -vuotiaana saarnaamisen. Hän oli kotiopetuksessa, ja sai kuulla vain yhtä näkökantaa. (Miksi ÄS ei kritisoi näitä kristillisiä yksityiskouluja kreationistisesta yksisilmäisyydestä? Tiedämme syyn.) Ja kun hän oli hieman tottelematon, käskettiin kamera pois, koska lapsi tuli piiskata. Tämä Samuel saarnasi aborttiklinikan edessä ja isä vei hänet New Yorkiin saarnaamaan. Ja kun naureskelua ja negatiivista palautetta tuli niin että poika alkoi itkemään, isä komensi hänet laulamaan. Isä kommentoi lopuksi myös sitä kuinka rakkaus Jumalaan on niin tärkeä että rakkaus lapsiin tai puolisoon ei saa haitata sitä. Pojan puheissa toistui se, kuinka mikä hetki tahansa saatetaan kuolla, kun joku tulee puskasta Saatanan innoittamana tappamaan julistajan tai jos jää auton alle. Samuelin mukaan Helvetissä oli tulta ja tulikiveä. madot söivät. Matoja oli paljon. Matoja. Matoja.

Kolmas oli parannuksen tehneen exrikollis -isän tytär, joka näki näkyjä Saatanallisista hyökkäyksistä ja sai muutakin mystistä tietoa. Hänkin veti suuria saleja. Hänen teemansa olivat samankaltaisia kuin edellä olevien. Selvää oli se, että sanoma oli täysin vanhemmilta omaksuttua - suorastaan saneltua. Ja lasta käytettiin ikään kuin mainosvälineenä ; Lapsi olisi jotenkin aidompi välittäjä ja parempi mainosmies jota vastaan olisi vaikeampi kritisoida. Lapsia pidettiin selvästi kovassa kurissa; He olivat muka Jumalan lähettiläitä, mutta toisaalta lapsen vanhemmat päättivät mitä tämä Jumala sanoo ja miten toimii.

Dokumentista kävi myös ilmi selvästi se, kuinka hiljaisuus on kauhea asia evankeelisille kristityille. Samuel ja hänen isänsä kertoivat Saatanaa vastaan taistelusta kun he kohtasivat vihamielisiä kommentteja. Sen sijaan kauheaa näytti olevan se, kun poika taisteluintoa puhkuen pistää kovat päälle, kyselee ihmisiltä ja yrittää laittaa lappua suorastaan väkisin käteen, eikä siitä saa silti mitään kontaktia.

Olenkin miettinyt, että pitäisikö ihan ystävällissyistä aina olla ilkeä julistajille: Ohi käveleminen on heille kauhea rangaistus, johon verrattuna ilkeily toisi vaihtelua ja olisi muutenkin ystävällisintä toimintaa, mitä heihin liittymisen jälkeen voisi tehdä. (Ja tähänhän liittymiseenhän en ole lainkaan halukas.)

tiistai 4. marraskuuta 2008

Museonjohtajaa kutsutaan pöntöksi?

Ken Ham on kuuluisa kreationistisen museon rakentaja, jolla riittää ideoita puuhattavaksi muutoinkin alalla. Hän on oikea kreationismin (ääni)torvi, ja vain harva kreationisti on saanut aikaan läheskään yhtä paljon kuin hän.

Nyt häntä on moitittu, ja se ei tietenkään ole reilua.

Pharyngulassa kun esiteltiin Ken Hamin erityistä viisautta. (Linkattuna lähteisiin, luonnollisesti.)

'You said that unicorns are real. You claim that the Beowulf story is evidence of human cohabitation with dinosaurs. You say that sometimes religious genocide is OK. You think that the government is training people to talk to aliens. You believe that evolution is a random process, a process of blind chance, which is just factually wrong. You target children because they can't defend themselves and trust you (talk about a cowardly act). You believe if a 2-year old understands it, it must be cutting edge science. You believe that observation and measurement cannot trump "common sense." You believe you do the type of science that you need faith to understand instead of, you know, understanding to understand. You believe...whatever the fuck this is. You employ the nanny-nanny boo-boo defense. Your ilk do not even try to publish outside of their little circle, and you set up a bogus journal to pretend that you were scholars, THEREBY AVOIDING THE DEBATE YOU CLAIM TO CRAVE. You stare at evolution, describe evolution, and then say, "It's not evolution."'

Eli Ken Hamista yksisarviset ovat totta. Beowulfin sankaritarinat kertovat että ihmiset elivät dinosaurusten aikaan. Hänestä uskonnollinen kansanmurha on joskus OK. Hän uskoo että hallitus opettaa ihmisiä puhumaan avaruusolennoille. Hän uskoo että evoluutio = sattumaa. Hän tunnustaa kohdistavansa sanomansa lapsiin, koska nämä puolustautuvat heikommin, ja on sitä mieltä että jos kaksivuotias ymmärtää asian, sen täytyy olla tiedettä. Mutta hänen tieteessään havainnot ja mittaukset evät voi koskaan ylittää "normaalijärkeä". Ja hän uskoo tekevänsä tiedettä jonka ymmärtämiseen tarvitaan uskoa sen sijaan että hän tekisi tiedettä jonka ymmärtäminen vaatii ymmärtämistä. Tosi paikan tullessa, kun tiedemaailma ei hyväksy hänen väittämiään, hän herjaa tiedemaailman edustajia huijareiksi ja epäreiluiksi ja rakentaa itse lehden, jossa julkaisee niitä kavereidensa kanssa ja väittää sitä tieteelliseksi vertaisarvioinniksi. Ja välttävät tällä toiminnallaan debatteja - joita hän muutoin tietenkin väittää kaipaavansa.

Ja sitten he ihmettelevät kun heidän sanomaansa ei oteta vakavasti tiedemaailmassa. Tai oikeastaan missään. Olen silti erimielinen pilkkaajan kanssa ; "Moron" ei ole kovin hyvä kuvaava sana. "ignorant", "dissembling", "deluded" tai "laughable & idiotic" olisivat kenties parempia kuvaavia termejä tähän yhteyteen.

maanantai 3. marraskuuta 2008

Pahat roolipelaajat.

Kuten jotkut ehkä muistavat, kaikki uskovaiset eivät vastusta roolipelejä. Tämä ei tarkoita sitä että kaikki uskovaiset hyväksyisivät sen tai että uskovaiset eivät kohtelisi roolipelaajia epäkunnioittavasti.

Viittaan tapahtumaan, josta on tietenkin jo ehditty kertoa suomessakin.

Gary Gygaxin peliä pelaamalla siis kerättiin rahaa, jota ei sitten saanut antaa hyväntekeväisyyteen. Aihekin oltiin valittu siten, että Gygax olisi pitänyt sen kohteesta. Tätä ei hyväksytty. Tilannetta voidaan verrata siihen, että uskovaisten ei olisi edes sallittu jutella Jokelan kouluampumisen uhreille. (Pelkkä kritiikki ei tässä riitä vertailuksi, koska tässä tapauksessa ei vain moitittu rahan lähdettä ja heidän motiivejaan, vaan ihan konkreettisesti kiellettiin tekemästä mitään.)

Gary Gygax varmasti kääntyy haudassaan tämän vuoksi, jos kuulee siitä. (Ja jos tämä kommentti saa sinut hihittelemään, niin toivotan teidät tervetulleiksi meidän pahojen roolipelaajien kerhoon.)

sunnuntai 19. lokakuuta 2008

Paha evoluutio.

YEC -kreationistit ovat nähneet paljon vaivaa todistaakseen kuinka evoluutio on Pahaa. Menetelmä on erikoinen. He listaavat mitä Raamattu sanoo ja toisaalta mitä "evoluutio" sanoo. Ja nämä ovat täysin ristiriidassa. Joten ainut looginen johtopäätös on että evoluutio on paha. Lista on seuraava

What God's word says ; What evolution theory says. ; Exact opposite?
1) Earth before sun. ; 1) Sun before earth. ; Yes
2) Oceans before land. ; 2) Land before oceans. ; Yes
3) Light before sun. ; 3) Sun before light. ; Yes
4) Land plants first. ; 4) Marine life first. ; Yes
5) Fruit tree before fish. ; 5) Fish before fruit tree. ; Yes
6) Fish before insects. ; 6) Insects before fish. ; Yes
7) Plants before sun. ; 7) Sun before plants. ; Yes
8) Man was created from solid matter. ; 8) Man evolved from liquid. ; Yes
9) Bird before reptiles. ; 9) Reptiles before birds. ; Yes
10) Man brought death in the world. ; 10) Death brought man into the world. ; Yes
11) God created man. ; 11) Man created God (out of need). ; Yes
12) Atmosphere between 2 layers of water. ; 12) Atmosphere above water ; Yes
13) All life was created by God. ; 13) All life just happened, and evolved. ; Yes
14) There is a Creator. ; 14) There is no Creator. ; Yes
15) There are moral rules (sin). ; 15) There are no rules (no sin). ; Yes
16) There is a purpose and goal to life. ; 16) There is no purpose, no goal. ; Yes
17) There is a soul. ; 17) There is no soul. ; Yes
18) There is eternity. ; 18) There is no eternity. ; Yes.
19) Life after death. ; 19) No life after death. ; Yes.
20) Jesus died for our sins. ; 20) Jesus was a myth. ; Yes
21) Heaven and Hell exists. ; 21) Heaven and Hell does not exist. ; Yes.


Tosin he eivät huomaa että meret ennen maata vai maa ennen merta ei ole se mitä evoluutioteoria käsittelee. Samoin kuin Jeesuksen luonne ei ole mutaatioiden ja luonnonvalinnan teorian käsittelyalueella. Suuri osa on tälläisiä. Toinen jännittävä asia on tietysti se, että jos minä menisin ja määrittelisin moraalisuuden siten miten näen, ja joku olisi erimielinen, ja tulkitsisin että toisinajattelija olisi paha tämän vuoksi, minua haukuttaisiin. Paitsi tietenkin, jos olisin kristitty. Heillä on erivapaus.

Muutoin on kyllä mielenkiintoista huomata, miten tuo sivun rakenne muistuttaa skeptikoiden sivuja joissa etsitään virheitä Raamatusta. Heillehän taulukko on vain muodossa "kun tiede ennustaa ja Raamattu on päinvastaista mieltä", ja tästä he päättelevät että Raamattu on epätieteellinen. Skeptikot, kaapatkaa siis tuo kätevä lista talteen likaisia keinojanne varten!

Voiton syy.

USA:ssa mustalla miehellä Obamalla menee hyvin äänestysennusteissa. Tämä ei tarkoita sitä että demokratia toimisi. Tämä ei tarkoita sitä, että enemmistö oikeasti haluaisi äänestää häntä. Yli 60 -sivuinen esitys kertoo meille että se, mitä luulemme "karismaksi" onkin oikeasti "massahypnoosia". Obaman äänestäminen olisi siis demokratian vastustamista.

Mutta toisaalta hypnoositaitoinen presidentti voisi ohjata USA:n kassaan paljon rahaa, kun kaikki ilolla hypnoosissa antaisivat rahaa, hän voisi myös estää sotia.

Koira puremassa miestä.

Sandwalkissa huomattiin erikoinen virhe Wellsin "icons of evolution" -kirjassa. Se koskee banaanikärpäsiä. Siis niitä samoja lepattajia, joita kommentoitiin Kummeli stories -elokuvassa.

Hän vetosi tutkimukseen, joka kulkee pitkällä nimellä. Wells väittää että
"German geneticists Christiane Nüsslein-Volhard and Eric Wieschaus were using a technique called "saturation mutagenesis" to search for every possible mutation involved in fruit fly development." Eli kokeessa käytiin kaikki mahdolliset mutaatiot jotka voisivat vaikuttaa banaanikärpästen evoluutioon ja kehitykseen. Wells jatkoi reteästi "They discovered dozens of mutations that affect development at various stages and produce a variety of malformations. Their Herculean efforts earned them a Nobel prize (which they shared with Lewis), but they did not turn up a single morphological mutations that would benefit a fly in the wild." Eli että he löysivät useita geenejä jotka liittyvät perhosten rakenteeseen, mutta eivät hyödyllisiä väliversioita. Nobel tuli vaikka positiivisia mutaatioita kokeessa ei löytynyt.

Ja kun koe kerran testasi kaikkia, ja positiivisia ei löytynyt, päätelmänä on että niitä ei ole. Eli Wellsin mukaan kokeessa löytyi paljon tappavia mutaatioita, eikä hyviä. ja että tämän johdosta on pakko päätellä että kaikki morfologiset mutaatiot olisivat tappavia, joten välimuotoja ei voitaisi selittää; Evoluutio ei voi toimia siltana, jos joen yli kulkevat vähittäiset muutokset johtavat kuolemaan. Wells ei muistuttanut että koe oli tavoitteelisesti järjestetty jotta "resessiivisiä letaaleja mutaatioita" eli näitä tappavia geenejä löytyisi ja ne vaikuttaisivat mahdollisimman paljon. : Sandwalkissa muistutettiin siitä mitä kokeen tekijä - Christiane Nüsslein-Volhard sanoi tutkimukseen liittyen liittyen:
"In 1979, Eric Wieschaus and I, at that time in the EMBL, Heidelberg, had developed the methods for the large scale screening for embryonic lethal mutations in Drosophila. The screening procedure focused on the segmented pattern of the larval epidermis (8). In this and subsequent screens, a number of new genes acting in the embryo and required for the formation of a morphologically normal larva were discovered (9-11).."

Ja mitä taas tulee positiivisiin mutaatioihin ja niiden löytymättömyyteen kyseisessä kokeessa, vastaus Sandwalkin lausuntojen mukaan on "It could not possibly have detected beneficial mutations." Toisin sanoen ne eivät olisi tulleet esiin. Tämä tarkoittaa sitä, että valehtelijalle tässä olisi unelmatesti. Positiivisille mutaatioille ei anneta edes mahdollisuutta, joten jos väittää että niitä ei ole, tässä on paras koe johon viitata asian suhteen. "Miksi pelata reilusti, kun kerran voi potkia munille" -asenteella toimiva manipuloija käyttäisi juuri tälläistä tilannetta agendansa levittämiseen.

Alan professorin, Wellsin, luulisi ymmärtävän tämän asian, joten kyseessä ei voi olla Wellsin erehdys. Perusasioissa ei voida tehdä virheitä, jos siitä kirjoittaa kirjan luvun ja on alan professori. Asiaa on täytynyt miettiä nanosekunnin kauemmin. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että "eliminatiivisesti" poistamme vahingon ja tahattoman virheen meidän tavoitteentulkintahaarukastamme ja päättelemme että Wells on Älykkäästi Suunnitellut petoksen. Tämä taas on tavanomaisuudessaan niin odotettavaa, että tämän blogauksen otsikko on paremmin kuin hyvin ansaittu.

Pilkka : Oletko vammainen vai hullu?

Uskovaiset katsovat oikeudekseen olla aggressiivisia ateisteja kohtaan, koska he jostain kosmisesta syytä vain tietävät asioita ja katsovat velvollisuudekseen tämän jakamisen. He vihaavat ateisteja, jotka kuulemma tuhoavat moraalin ja tappavat. Ja uskovainenhan kokee olevansa vain pelastuspuuhissa. Ateistit ovat heistä sokeita ja tyhmiä. En ymmärrä miten tämä oikeuttaa aggressiivisuuteen, koska sokeat ja tyhmät eivät voi tilanteelleen mitään. Ei vammaisia saa pilkata!

Ateistit katsovat oikeutuksekseen, että uskovaisten pilkkaaminen on sama kuin kummituksiin uskovien, UFO -fanaatikkojen ja muiden vastaavien asioiden pilkkaaminen. Minusta tämä on erikoista, koska mielestäni pelkästä hulluudesta tai typeryydestä ei saa pilkata!

Molemmille puolille on kuitenkin ihan kuin se olisi heiltä itseltään pois, jos joku ajattelisi toisin. Minusta taas ihmisille pitää antaa lupa tehdä tosi tyhmiä asioita ; Siitähän elämässä yleensä on kyse muutenkin.

Sen sijaan ymmärrän täysin, että ateistien ja uskontojen vaarallisia piirteitä ja tätä heidän aggressiivisuutta kritisoi ja pilkkaa. Koska maailmankatsomus on ihmiselle todella Tosi, et voi saada ihmistä pelkällä keskustelulla muuttamaan mieltään, keskustelu on hänelle vain yksisuuntainen oman näkemyksen pakottaminen, eikä kaksisuuntainen "korjataan me niin korjatkaa te" -asetelma. Ja kun ongelmia on, jotain on tehtävä asialle.

Tässäkin kohden olisi tosin syytä ensin katsoa että kohdentaa oikein. Minunkin olisi helppo pilkata kaikkia uskovaisia sen perusteella että heidän porukassaan on hihhuleita. (Kaikki uskovaisetkin - myös hihhulit - ovat tätä mieltä: He eivät toki myönnä itse olevansa hihhuleita, mutta näitä on muualla, muut uskonlahkot, muut tulkinnat...) Samoin ateistit kaikki leimataan helposti yksilöiden tai muiden vuoksi. Kaikki ateistit ovat potentiaalisia koulusurmaajia yhtä paljon kuin kaikki muslimit ovat potentialaisia itsemurhapommittajia tai kaikki kristityt ovat potentiaalisia lapsenraiskaajia. Jos tämä unohtuu, keskustelu on sitä että keskustelussa on "kaksi yksisuuntaista nuolta", jossa molemmat yrittävät innolla käännyttää toisiaan, ilman että on itse valmis perääntymään millin miljardisosaakaan.

Lopputulos on minust verrattavissa vanhaan sähköposteissa kiertäneeseen kuvaan, jossa on kuvattu vammainen urheilija, ja kirjoitettu kuinka Paralympialaisissa voittaminen on kuin nettiväittelyn voittaminen. Vaikka olisit kuinka paras ja voittaja, olet silti vammainen. Kohteliaampi vertaus on tietenkin se taisteluhautavertaus, jossa molemmilla on poterot joihin kauvaudutaan yhä syvemmin.

Tämän vuoksi varovaisuutta ja viisautta on myös olla hiljaa. Tämän vuoksi minäkin lopetin saastaiseen huoneeseen kommentoinnin kun eräs kommentoija vihjasi että olen luonteeltani änkyrä, joka ei kykene näkemään muita tapoja kuin ateistisen tavan. Ehkä olen niin vanha, että olen kerinnyt kaivaa itselleni kunnon syvän poteron. On mahdollista että kaikesta kaivamisesta huolimatta olen yhä pohjalla. Mutta sentään tajuan että kaivaminen alaspäin ei ole aina tarpeellista.

keskiviikko 15. lokakuuta 2008

Albiinoja.

Pharyngulan kautta löytyi järkyttävä uutinen, jossa kerrotaan burundilaiset noitatohtorit ovat ajaneet albiinot vaaraan. albiinojen ruumiinosia pidetään kullan etsinnässä hyödyllisinä, maagisina ja vaikka minä. Albiinoja tapetaan tämän vuoksi ja heidän ruumiinosiaan myydään Tansaaniaan auttamaan kullanetsijöitä ja kalastajia jotka uskovat niiden houkuttelevan kaloja joilla on kultaa mahassaan.

Toisin sanoen, mustaihoiset nostavat materiaaliset edut edelle ja tappavat valkoisia. Esineellistävät ihmisen välineeksi pelkän ihonvärin vuoksi.

Kaikista maailman ihmisistä juuri heidän luulisi tietävän paremmin.

tiistai 14. lokakuuta 2008

Välittäminen.

Oracilla oli jälleen asiaa. Tällä kertaa puheen alla oli vanha rokotevastustaminen.

Orac oli saanut sähköpostia, jossa valitettiin siitä kuinka lapset voivat olla vaarassa. Ja että Oracin kaltaiset tiedemiehet yliarvioivat sen, minkä tietävät.

Orac kirjoitti siitä, kuinka hänen tapansa on ollut typerä. Hänhän on listannut kokeita, joissa rokotteiden haittoja on testattu eikä niitä ole löydetty. Hän on kritisoinut rokotusten tehoja koskevia kritiikkejä ja tehtyjä rokotevastustustodisteita. Hän on tavallaan luullut että tällä olisi vaikutusta. Ikään kuin ihmiset olisivat sellaisia että kun heille näytetään se valtava todistusaineisto jonka ammattilaiset osaavat, riittäisi tai toimisi.

Kun kuitenkin loppupeleissä joku kuitenkin esittää mahdollisuutta sille että omalle lapselle käy jotain. Tässä vaiheessa ihmisen mieli ei toimi hyvin. Huomaamme että jos lääkärit on väärässä edes tosi pienellä todennäköisyydellä, lapsi voi saada autismin, joka ei ole mikään mitä haluaa lapselleen aiheuttaa. Emme kuitenkaan huomaa niitä lapsia jotka rokotteet pelastavat.

Tämän jälkeen Orac tietysti osoittelee väitteitä vääriksi, sillä tieteellisellä metodilla jonka tietää olevan "ei riittävän vakuuttavaa" niille jotka jo pelkäävät rokotuksia.

Väitän että tässä onkin myös tehokkaampi lähestymistapa: Jos otettaisiin kuvia lapsista jotka ovat kuolleet rokottamattomana tauteihin, ja sanotaan että me varmasti tiedämme, että jos rokotukset lopetetaan, lapsellesi voi hyvinkin käydä näinkin. Ei kai sellaistakaan halua omille lapsilleen.

Let's surf!

Father Matthew Munoz ei toki kävele vetten päällä, mutta Kaliforniassa riittää vähempikin. Hän ja hänen uskovaiset ystävänsä surfaavat rukoilevat jumalaisia aaltoja. He puhaltavat kuoriin, rukoilevat ja muuta vastaavaa. Rukouksia on muun muassa seuraava:

"Praise be you, creator God, for the gift of sea and sand and endless surf that brings us joy of body and soul. Help us always care for this great ocean so that we and generations to come may enjoy its beauty and power and majesty."

Tapahtumaa ei voi kuulemma ihan kutsua kirkoksi, mutta huolia se kuulemma lieventää samaan tapaan.

Minulle tuli tästä aika hyvä mieli. Siis onhan tämä typerää, mutta olennaista onkin, minkälaisella tavalla.

Amerikan tuhon syyt.

Lakatkaa etsimästä syitä oikeistolaisesta tuhlauspolitiikasta. Syyllinen on tietysti synti.

Minua tosin ihmetyttää, että miksi tämä käy silloin kun Amerikoissa on uudestisyntynyt presidentti ohjaamassa politiikkaa...

Demoneja, röntgensäteitä ja kondomeja.

Julie Cabral Lucas kertoili artikkelissa siitä mitä on olla Jeesuksen seuraaja ja minkälainen vaikutus sillä on hänen elämäänsä.

Juttu keskittyy tietysti demoneihin. Mitkä muutkaan sitä muka olisivat hallitsevassa roolissa kristittyjen elämässä ja arvoissa? Tämä varmasti liittyy hänen uskontoonsa, koska ilman uskontoa ei ole typeriä taikauskoja demoneihin. Lucas on kuitenkin selvä tieteilijä. Hän uskoo että tieteellä voidaan napata demoneja ja saada niille tieteelliset todisteet. Hän mainitsee että hänellä on toiveikkaita ajatuksia tulevaisuudelle.

"Only a few hundred years ago men did not understand cells on a molecular level or particles on a subatomic level, so who is to say that we at some point in our scientific endeavors may come to understand this other dimension of creation that is not visible to our naked eye? The more scientists explore our universe, the depths of our oceans and the intricacies of the human genome; it becomes readily apparent that we have only skimmed the surface of creation. Wouldn’t it be nice if we had an x-ray machine that could detect these little parasites and a pill to rid ourselves of them permanently?"

Aivan. Kun uskoo demoneihin ja tieteeseen on aivan luonnollista yhdistää nämä, ja toivoa että demonit voitaisiin nähdä, identifioida ja poistaa. Ja tehdä näistä toiveista jotenkin jotain todisteita. Ylipäätään se, että joku yhä nykyään uskoo siihen että demonit valtaavat ihmisiä, olisi toki riittävän hupaisaa. Mutta että niitä poistettaisiin lääketieteellisesti on jo uutta. Yleensä kristityt ovat kokeilleet rukoilemista. Mutta se ei tietenkään ole kovin modernia. Mutta toisaalta se on yhtä taikauskoista kuin demoneihin uskominen.

Samalla henkilöllä on tietysti myös muita tärkeitä asioita sanottavanaan:

Vaikka kondomit kenties suojaavat taudeilta ja demonitkaan eivät ole lääketieteen "röntgensäteiden" tehojen ulottumattomissa, ne eivät suojaa demoneilta. Hän tietää tämän koska hän käyttää Westminster exorcisteja lähteenään. Siellä sanotaan näin:

"Promiscuity, as well as homosexuality and pornography, says 73 year-old Fr. Jeremy Davies, is a form of sexual perversion and can lead to demonic possession. Offering what may be an explanation for the explosion of homosexuality in recent years, Fr. Davies said, "Among the causes of homosexuality is a contagious demonic factor." Fr. Davies continues: "Even heterosexual promiscuity is a perversion; and intercourse, which belongs in the sanctuary of married love, can become a pathway not only for disease but also for evil spirits.""

Vääränlainen seksi siis voi johtaa demonien possessointiin. Olkaamme varovaisia.

Miksi kirjoitin aiheesta? Demonic awareness month vaatii huomiota!

Ei vain kreationismia.

Intelligent Design on myös ilmastonmuutoksen vastustamista. Tämän näyttää UncommonlyDensen äänekäs veikko DaveScot. Hänen aiheenaan on ilmastonmuutoksen vastustaminen ja hän hoitaa sen harvinaisella ammattitaidolla.

Kirjoituksesta huomaa että hän ei erota säätä ja ilmastoa toisistaan. Sanotaan näin, että kannattaa lukea itse artikkeli ja muistaa että "sää on se mitä saat." (Tai venäjällä:sää on se, joka saa sinut.) Ilmasto on sitten jo laajempi ilmiö.

Juttu loppuu DaveScotin huomautukseen, joka herättää huvittuneisuutta.

"We have a keen nose for bogus science here, folks."

Tekisi mieli huomauttaa, että "In Russia keen noses for bogus science have YOU!"

maanantai 13. lokakuuta 2008

Taas on se aika vuodesta.

iqNobelit on taas jaettu. Tänäkään vuonna edes turhaa tutkimusta eivät tuottaneet monet uskonnollis-avaruusolennolliset tahot. Heidän paikkansa ei siis ole kovilla edes hassun ja typerän tutkimuksen jalossa lajissa.

Tämän vuoden oma suosikkini on Marie-Christine Cadierguesin, Christel Joubertin ja Michel Francin kirppututkimus, jossa selvisi että jos kirppu on koirassa, se hyppää paremmin kuin kirppu joka on kissassa. Minusta hopeaa saavat Toshiyuki Nakagaki, Hiroyasu Yamada, Ryo Kobayashi, Atsushi Tero, Akio Ishiguro ja Ágotá Tóth, jotka selvittivät että ameebankaltainen lima voi selvittää sokkeloita. Pronssia taas sai Geoffery Millerin ja Brendt Jordanin tutkimus, jonka mukaan sylitanssijat tienaavat paremmin ovulaation vaiheessa. Tätä koetta olisin halunnut itse olla tekemässä.

Tietenkin muut voivat valita erilaiset suosikit. Jotakuta saattaa esimerkiksi innostaa tutkimus, jossa selvitettiin että hiukset ja narut kasaan laitettuna muodostavat lähes aina solmun. Tämänhän me kaikki tosin tiesimme joka tapauksessa.

sunnuntai 12. lokakuuta 2008

Itsesuojelun tarve.

Pharyngulassa kerrottiin kuinka Possummomma joutui laittamaan bloginsa salasanan alle. Syynä oli se, että kristityt haukkuivat ja uhkailivat häntä online - ja sama toiminta siirtyi myös tosielämän puolelle. Kristityt eivät tyytyneet olemaan vain "internet -stalkereita", vaan siirtyivät väijyntään myös tosielämässä.

Toisin sanoen, pelkkä ateistisen blogin pitäminen johti siihen, että kirjoittaja, perhe ja muut joutuivat ihan konkreettisesti vaaran alle.

Kun kreationistit esittävät vainoja, ne eivät ole koskaan tälläisiä. Heillä on sijaisopettaja, jonka määräaikainen opetussuhde ei jatkunut, pätevä johtajaksi pyrkijä, josta ei tullut johtajaa, ja tätä kutsutaan vainoksi koska hän oli pätevä (Onko muunlaisia ehdokkaita mahdollista ollakaan?) ja sitten on tietysti se tyyppi jolta otettiin avaimet pois kuten muiltakin kun paikkaa huollettiin.

Ateistisella puolella taas on Mireckin tapaus, joka on todennäköisesti uskovaisten tekoa. Ja nyt tämä.

Selvästi kristillisyys altistaa ateisteja enemmän julmuuteen. Vai tuleeko teillä mieleen vastaavia tapauksia joissa uskovainen olisi uhrina? Niistä oltaisiin kyllä kuultu enemmän, toistetummin ja kovempiäänisemmin kuin noista Gonzaleseista, jos niitä olisi.

Viikkogallup: Newtonin fysiikka.


Tällä viikolla arvuuttelin miten massat muuttuvat. Molemmat ratkaistiin tuntemalla Newtonin esittämä voiman ja vastavoiman laki.
Papukaijan kohdalla tilanteen kuvaus on helpompi: Kun papukaija nousee ilmaan, se suuntaa alas päin kohdistuvan voiman, joka on yhtä suuri kuin voima jolla se nousee ilmaan. Kun papukaijan häkki on pieni, se ei voi nousta tai tippua kovin pitkään, joten oletuksena on suhteellisen tasainen lento. Tällöin alas suuntautuva voima on yhtä suuri kuin ylös päinkin suuntautuvan. Vaaka siis näyttää saman verran. Jos kysyttäisiin että "akvaariossa on kaloja ja vettä sekoitetaan, kuinka käy massan" vastaus olisi varmasti useammin oikein. Nyt enemmistö oli väärässä. 42% oli kuitenkin oikeassa.
Toinen on mutkikkaampi. Kun naru pitää punnusta, se ei vaikuta vesilasiin suoraan eikä kohdista kannattavaa voimaa papukaijan tapaan. Jos lasi olisi tyhjä, massa pysyy samana. Mutta heti jos lasi on "vesilasi", eli siinä on nestettä, tilanne muuttuu jälleen. Nyt punnus nimittäin syrjäyttää vettä. Tämä tarkoittaa sitä että massa nousee, mutta ei punnuksen painon verran, vaan sen antaman nosteen verran. Eli toisin sanoen, paino nousee kuin punnus olisi vettä.

Maahanmuuttajat.

Olen huomannut että maahanmuuttajien vastustajat eivät ole järjestelmällisiä mielipiteissään:

He vastustavat sitä että maahanmuuttajia yritetään sopeuttaa yhteiskuntaan. He kommentoivat että tässä maahanmuuttajia pidetään kuin lapsina ja toisaalta tämä kasvatta eriarvoisuutta, jota maahanmuuttajien kannattajien pitäisi tukea. Minusta
positiivisessa erityiskohtelussa ei väitetä ihmistä alempiarvoiseksi, vaan korjataan tilannetta tasapuolisemmaksi: Esimerkiksi kun laitamme ramppeja pyörätuoleille, emme pidä heitä muita huonompina ihmisinä. Jos henkilö ei osaa kieltä, olisi aika kohtuutonta vaatia että hän pärjäisi normaalielämässä. Ja toisaalta olisi kohtuutonta vaatia täällä olevilta "pakkomosambikia" ja muita kieliä, jotta he palvelisivat häntä omalla kielellään. Siksi maahanmuuttajia pitää tukea ja auttaa kieliongelmissa ja kouluttaa niin että he eivät tarvitse enää erityisapua. Avustamisesta ei kuitenkaan saisi tulla itsetarkoitus, tavoitteena pitäisi olla siitä eroon pääseminen. Mutta ei kuitenkaan avun poistaminen kun sitä tarvitaan.

Ja jostain syystä ne ihmiset, jotka ovat huolissaan maahanmuuttajien sopeutumattomuudesta, ovat ensimmäisenä ajamassa sitä asiaa, että tälläinen "erityiskohtelu" pitäisi lopettaa. Jos sopeutumattomuus on ongelma, sopeuttamisen pitäisi olla ratkaisu. Avoimen yhteiskunnan selviytymisstrategia ei voi olla se, että muilta vaaditaan sopeutumista ja itseltä sitä ei vaadita - olipa suunta sitten kummin päin tahansa. Siksi emme voi vaatia maahanmuuttajista samanlaisia kuin muista. Suhtautuminen erilaisuuteen ei saa olla tasapäistäminen.

Toisalta taas olisi hauskaa kiusata näitä kreationismia kannattavia maahanmuuttajien vastustajia, koska heidän puheissaanhan vähemmistön syrjintä on natsismia kun kyseessä on kreationismi, mutta demokratiassa enemmistö päättää silloin kun puhutaan maahanmuuttajista.

Tässä voidaan korostaa sitä mitä muutenkin: Yhteiskunta päättää "valtion kannalta tärkeistä asioista" kuten siitä että käyt töissä ja maksat veroja samalla lainsäädännöllä ja että et tapa muita ihmisiä ja niin edes päin. Sen sijaan itse päätät "omalta kannaltasi tärkeistä asioista" kuten uskonvakaumuksesta, mielimusiikista, puolisosta, harrastuksista ja niin edes päin.

Joka tapauksessa mielestäni on täysin turha inttää siitä pitääkö suomesta tehdä monikulttuurinen vai ei. Sillä tosiasiassa täällä on jo tällä hetkellä niin paljon ulkomaalaisia, että on pakko sopeutua puolin ja toisin. Ei kannata vääntää siitä onko globalisaatio hyvä vai paha asia, kun emme tosiasiassa voi tehdä asialle juurikaan mitään. Jos se on huono, meidän olisi oltava entistäkin ahkerampia jotta seurausongelmia voidaan ratkaista. (Et voi täyttää laivoja siihen tahtiin että ongelma korjautuisi, so what you gona do? Shoot all foreigners with the gun in your right hand in same time when your left hand is holding a pen and writing how darwinist's are murderers, and remind how they are nazis?) Nyt maahanmuuttajien vastustajat eivät tee muuta kuin metelöivät käytännön selviämien kannalta triviaaleista seikoista.

perjantai 10. lokakuuta 2008

Lapset.

Lapsia pidetään viattomina. Kuitenkin ilkeät tiedemiehet kiusaavat heitä. Ernst Fehrin tutkimus julkaistiin Naturessa, numero oli 454 ja vuosi 2008. Hän tutki lapsia erilaisissa peleissä ja huomasi, että alle 7 -vuotiaat lapset olivat puhtaasti itsekkäitä. Oli harvinaista että sen ikäinen lapsi antaisi pelikavereille karkkeja vaikka karkit eivät edes olisi häneltä itseltään pois. Ja jos tuon ikäisellä lapsella oli sisaruksia, hän oli oppinut sosiaalisia taitoja ja ihmisten kanssa selviämistä, ja oli siksi entistäkin itsekkäämpi.

Myöhemmin itsekkyys väheni. Simpansseilla alle 7 -vuotiaisuus taas jatkuu koko elämän ajan.

torstai 9. lokakuuta 2008

Pari hassua laskua.

Oli kolme poikaa, jotka perivät 17 hevosta. Vanhin poika sai 1/2 hevosista. Keskimmäinen 1/3. Nuorin 1/9. Vanhin olisi saanut siis 8 ja puoli hevosta, keskimmäinen 5 ja 2/3 hevosta. Nuorin taas olisi saanut 1.88888 hevosta. Hevosten pilkkomiseen ei haluttu ryhtyä. Niinpä he hakivat apua viisaalta mieheltä. Tämä ratkaisi ongelman seuraavasti. Hän antoi vainajalle hevosensa (1kpl), joka sitten meni poikien perintöpotiksi. Nyt hevosia oli 18, ja vanhin sai 9 hevosta, keskimmäinen 6 hevosta ja nuorin kaksi hevosta. 9+6+2=17, joten viisas mies kykeni ottamaan oman hevosensa vainajalta, palkkioksi avustaan ja vaivastaan.

Olipa kerran hotelli. Kolme naista tilasi sieltä saman huoneen. (Älkää kysykö miksi.) He maksoivat huoneesta yhteensä 300, eli satasen per naama. Huoneeseen tuli miespalvelija, joka pientä palvelua (Älkää kysykö minkälaista) vastaan kertoi saavansa alennusta huoneista. Hän saikin hotellinjohtajan antamaan alennuksen. Naisten huoneen hinnaksi tuli 250. Alennusta tuli siis 300-250=50. Miespalvelija otti palveluksesta hinnaksi 20, joten naiset saivat alennusta 50-20=30. Jokainen nainen sai takaisin rahaa 30/3=10. Nyt huomaamme seuraavaa: Jokainen nainen maksoi huoneestaan 100-10=90. Kun nämä maksut lasketaan yhteen käy näin 3*90=270. Kun tähän lasketaan miespalvelijan 20, lopputulos on 290. Hotellinjohtaja siis ilmeisesti huomasi harjoitetun pelin (älkää kysykö minkälaisen) ja siksi opportunistisesti nyhti itselleen kympin - vai nyhtikö?

Kuin kaksi marjaa.

Apologetiikkawiki
Niilopedia

Näitä on ilo lukea. Niihin saa myös kuka tahansa kirjoittaa. Ehdotankin artikkelien vaihtamista copy-pastea apuna käyttäen toisesta toiseen, niin saadaan näiden wikien kehitykset hyvään vauhtiin. Kukaan ei kuitenkaan huomaisi eroa.

keskiviikko 8. lokakuuta 2008

Miksi homeopatia ei toimi?

Homeopatia ei ole pelkkää vettä - tätä muistutti blogissani kommentoinutkin taho. Siinähän otetaan ainetta joka aikaansaa itse taudin oireita, ja sitten sitä laimennetaan ja tällä saadaan parannus. Netistä löytyy aiheesta viestintää.

Tällä on lähtötapahtuma. Hahnemann kuuli että kiniinipuun uute paransi päänsärkyä ja muita oireita. Hän otti sitä itse, vaikka ei ollutkaan sairas. Hän sai samoja oireita, mitä lääkkeen väitettiin parantavan. Tästä hän päätteli että joka ikinen tauti paranee samalla systeemillä. Tämä oli Similia- eli samankaltaisuuden periaate: "samanlainen parantaa samanlaista" - joka tunnetaan taikuusparannuksista ympäri maailman. Tässä tapauksessa tautiin liittyviä oireita terveillä aiheuttava aine sopii laimennettuna sairaille taudin parantamiseen. Laimentamiseen taas kuului potensointi eli dynamisointi laimentamalla ja ravistelemalla: lääkeaineen vaikutus voimistuu sitä enemmän, mitä pitemmälle sitä laimennetaan ja ravistellaan.

Ensinnä takana on yksittäistapauksesta - ilman että todisti lakiaan kokeellisesti. Kun yksi aine toimii jollain lailla, kaikkien on toimittava. Järjestelmällinen tutkimus tuli siitä, että homeopaatit kokeilivat terveenä mitä oireita mikäkin aiheutti. He eivät siis testanneet itse lääkettä eivätkä sääntöä siinä takana.

Toinen on tietenkin siinä, että kiniini ei aiheuta normaalisti kyseisiä oireita ihmisissä. Hahnemann oli vain sattumalta allerginen. Takana on hieman enemmänkin : Jos juot terveenä pajunkuoriteetä, se toimii kuten kipulääke, koska siinä on samaa ainetta kuin aspiriinissa. Aspiriinia käytetään myös sairauden aikana, laimentamattomana.

Kenties selvin ongelma on siinä, että normaalisti kiniiniä käytetään parantamisessa nimen omaan potenssoimattomana ja se toimii. Eikö tämän pitäisi tarkoittaa sitä että potenssointi, joka jollain lailla kääntää "pahan hyväksi", olisi vaarallista, eikä parantaisikaan oiretta jota ollaan hoitamassa? Jos homeopatia olisi totta, "kiniinipotenssin" luulisi toimivan juuri toisin päin kuin väitetään.