keskiviikko 28. toukokuuta 2008

Hovind -scale

Hovind Scale on mittari, joka on saanut nimensä Kent Hovindin mukaan.

Se on suunniteltu siten, että sillä mitataan yksilön lausuntojen vääryyttä. Sitä ei siis käytetä varsinaisesti kreationismia tai yksilöä vastaan. Hovind -scale ei siis todista kreationismia vääräksi tai kreationistia tyhmäksi. Mutta se mittaa kreationistiyksilön lauseiden vääryyttä. Skaalauksessa pikkuvirheet ovat mitättömiä, vain suuren linjan vääryydet saavat suuria tuloksia. Toki lukuarvot ovat ainakin toistaiseksi subjektiivisia, joten kannattaa kysellä lukujen arvoja myös muilta. Näin tuloksesta saadaan, jos ei oikeampi, niin ainakin demokraattisempi.

Suomennan mittarin:

Hovind Factor = (X + s + i + p) x (m + 1)

X = Vaatimus uskosta (Raamatun) Kirjoituksiin
(Tämä kohta ei käsittele yksilön uskoa, vaan sitä kuinka paljon muilta vaaditaan jotta argumentti toimii. Esimerkiksi kiihkokreationisti, joka esittää väitteen joka on puhtaasti empiirinen, tämä kohta saa silti arvon 0.):
0 = kirjoituksiin uskomista ei vaadita lainkaan.
1 = Raamattua tai Koraania tai muuta kirjoitusta on otettava metaforana käyttöön, jotta tilanne toimii.
2 = Raamattu on erehtymätöntä Jumalan sanaa, se on ajatonta, virheetöntä ja absoluuttista.

s = Tieteellinen lukutaidottomuus:
0 = Täysi ymmärrys tieteellisistä periaatteista ja hyvää tietoa.
1 = Yleisluontoinen ote periaatteista ja jotain ymmärrystä spesifeistä alueista joista keskustellaan.
2 = OK tason ymmärrys yleisistä periaatteista, mutta vain surkea ote monista yksityiskohdista.
3 = Ei ymmärrystä alueesta josta puhuu.
4 = Hylkää minkä tahansa tieteellisen faktan, lain, pääteoroan tai minkä muun tahansa todisteen jonka näkee vähänkin ristiriitaiseksi maailmankatsomuksensa kanssa.
5 = Idiootti raivopää. Osaa tiedettä vain omissa kuvitelmissaan.

i = idioottimaisuus:
0 = ei havaittavaa tyhmyyttä.
1 = Hieman hassu, mutta ymmärrettävä.
2 = Melko typerä.
3 = Laatikon tylsin veitsi.
4 = Hieman huvittava, hieman pelottavalla tavalla.
5 = Naurettava, mutta hyvin huolestuttavalla tavalla.
6 = Pelottavaa tavaraa.
7 = Erittäin pelottavaa tavaraa.
8 = Todennäköisesti häntä ei hyväksy kykaan jolla on enemmän kuin kaksi toimivaa aivosolua.
9 = Täydellinen "wingnut"
10 = Kirk Cameron tai muu vastaavan tasoinen olento.

p = paradoksaalisuus:
0 = Lausunto on looginen ja itsensä kanssa eheä.
1 = Lausunnossa on pieniä logiikkavirheitä, jotka voi käytännössä ohittaa.
2 = Lausunto vaatii taivaallista väliintuloa jotta se voisi mitenkään selvitä sisäisestä ristiriitaisuudestaan.
3 = Täysin itsensä kanssa ristiriitainen lausunto.

Ja kerrottavien toinen puoli:

m = epärehellisyys:
0 = täysin rehellinen
1 = Lausunnon antaja tietää että he ovat kertomassa epäpäteviä väitteitä, jotka esitetään vain jotta yleisöstä joku maallikko ja asioihin huomiota kiinnittämätön voisi harhautua ajattelemaan heidän asioitaan.
2 = Lausunnon tekijä tietää että hän valehtelee, ja esimerkiksi toistaa virhettä, josta häntä on jo aikaisemmin oikaistu.
3 = Whopper!, joka tarkoittaa plagiarismia, sekä kontekstista pois otettuja sitaatteja, joiden konteksti selviää helposti alkuperäistekstistä.
4 = Täydellistä "palakaa Helvetissä" -tasoista valehtelua, joka on mitä suurimmalla logiikkakikkailulla tavoitteellisesti muotoiltu hämmentämään ihmisiä, jotta omaa agendaa voitaisiin levittää.

Tällä mittarilla rehellinen tieteellinen lausunto saa arvon 0. Maksimaalinen tulos taas on täysin mieletön lause, jossa tieteellinen todistusaineisto hylätään tai sitä valikoidaan manipuloidustai ja se onnistuu silti olemaan sisäisesti ristiriitainen. Tälläinen saa arvoksi (2 + 5 + 10 + 3) * (4 + 1) = 100.

Ei kommentteja: