keskiviikko 31. joulukuuta 2008

Taas on se aika vuodesta.

Vuoden aikana on tullut kirjoiteltua vaikka mitä, Aku Ankan kunniaksi 313 artikkelin verran. Se ei ole valtavasti mutta ei ihan vähänkään.

Osa niistä hyvää. Osa vähemmän. Aina ei voi onnistua, joskus sitä epäonnistuu. Siksi olisi jälleen aika luetella parhaita blogauksia vuoden 2008 varrelta, joihin laitan siihen viittaavan tagin. Idea on siis sama kuin viime vuonna. Planeetta kiertää rataansa eteenpäin pikavauhtia, mutta mikään ei tunnu muuttuvan vuoden kiroissa.

Samalla voisin helposti kartoittaa sitä, keitä täällä käy. Äänestyksissä tulee kuitenkin aina kymmenestä muutamaan kymmeneen ääntä. Niiden takana on yleensä persoona. Niistäkin olisi mukava kuulla. Ja samalla tietää mistä he ovat pitäneet, ja mitä haluavat. Tämä taas on tärkeää, kun miettii että normaalisti keskitytään kriittisyyteen eli siihen mistä ei pidetä. Nämä ovat kuitenkin hieman eri asia.

Samalla blogin henkeä ja sisältöä pääsee kenties ohjailemaan. Tosiasiassa kuitenkin teen kuten ennenkin ja uraudun. En lupaa parannusta tai syvempää kosmista viisautta. Tarjoan siis näennäistä vallantunnetta, ja toivon että se riittää.

tiistai 30. joulukuuta 2008

"Ulospäinsuuntautunutta kunnioitusta"

Paikallisen lehden lukijoiden osastolla oli uskovaisen naisen tekemää kommentointia. Hän puolustautui, koska hänen aikaisempaa kirjoitustaan oltiin kommentoitu. Hän oli puolustanut kristinuskoa ja julistanut sitä kirjoituksessa ja joku ruoja oli tulkinnut tämän siten että hän ei kunnioittaisi muiden vakaumusta.

Nainen vastasi siitä, että hän kunnioittaa muiden vakaumusta, mutta muistutti että ei usko että niiden kautta voi saada pelastusta. Hän muistutti myös siitä, kuinka hän tekee sen mitä kristittyjen on toivottu tekevän: Hän ei ole sisäänpäinlämpiävä ja pyöri pienissä piireissään vaan menee ihmisten keskuuteen kertomaan asiaansa.

Mielestäni nainen on tavallaan oikeassa: Se, että kunnioittaa muiden vakaumusta ei tule tarkoittaa sitä että itsellä ei saisi olla mitään vakaumusta. Se, että joku on kristitty ei siksi välttämättä saisi tarkoittaa sitä, että ei kunnioittaisi esimerkiksi muslimeja. Kuitenkin olen melko varma siitä että uskontojen kohdalla tämä tuottaa ongelmia. Tämä sen takia, että uskonnoissa on tavallisesti paitsi se, että tiettyä vakaumusta, myös se "muut eivät pelastu" -osuus, jonka yleisönosaston nainenkin toi esiin. Uskonnoissa kielletään muut uskonnot pahoina, moraalittomina ja kiellettyinä asioina. Tämä taas ei voi olla kunnioituksen lähtökohta. Ja tämän vuoksi uskonto ei edusta edes lievimmissä muodoissaan minulle mitään pelkkää positiivista vakaumusta. Se paitsi sallii oman tulkintansa ja määrittelee sen totuudeksi, hyväksi, inhimilliseksi ja myiksi pörröisiksi asioiksi, myös kieltää muut tulkinnat pahoina, moraalittomina, valheellisina; Toisinajattelija on parhaimmillaankin erehtynyt tai harhainen ja paha. Jos uskovainen määrittelee totuuden esimerkiksi Jumalan tahdon seuraamisena, se johtaa siihen että ne jotka seuraavat väärää jumalaa tai ovat ateisteja ovat automaattisesti pahoja. Suvaitsemista ja hyväksymistä ei minusta vain voi olla muodossa "Siedän syistä -lakisyistä, PR -syistä tai muista syistä- olemassaoloanne nyt tässä elämässä, mutta -jopa koska- tiedän että te kuoltuanne kärsitte ikuisen kidutusrangaistuksen jonka kaikkihyvä Jumala on teitä varten varannut siksi että olette erimielisiä juuri tässä asiassa, toisin kuin minä jolle kaikkihyvä Jumala on varannut paratiisin kosoa olen oikeassa juuri tässä asiassa." Suvaitsevaisuus joka sallii eriarvoisille tuon tason rangaistuksen oikeudenmukaisena ei ole mitään suvaitsevaisuutta.

Mitä taas sisäänpäinlämpiävyyteen tulee, se ei sellaisenaan tuskin haittaa ketään. Kristityt toki vetävät yhtä köyttä; Esimerkiksi valtionkirkkomme ei vastusta tai tue naispappeutta, sen sisällä vain harjoitetaan sitä koska siitä ei ole päästy yhteisymmärrykseen. Tästä saa kuvan esimerkiksi seuraavalla lainauksella: "Vikström sanoi, ihan totta, että kirkon meiningistä naispappeuden vastustajia kohtaan on tullut inkvisitiota ja että hänen aikanaan vihittäviltä ei kyselty naispappeuskantaa.Tuon inkvisitiomielialan Kirkonrottakin on havainnut ja todennut sen epäkristilliseksi ja kirkon uskottavuutta murentavaksi. Samaan hengenvetoon rotan on todettava, että hän itse suhtautuu naispappeihin myönteisesti ja kannustaen. Rotan mielestä kaikkia Jeesukseen uskovia pappeja tarvitaan kipeästi evankeliumin työssä. Rotta pitää nykyistä inkvisitiolaitosta yhtenä syynä kirkon uskottavuuden murenemiseen suomalaisten silmissä." Tässä lausumasta huomaa että ainakin kristityille uskovaisuus antaa jonkinlaisen erityisaseman ja kristikunnan tärkein asia ei olekaan ajaa hyvyyttä vaan läimiä kaikkia sen nimissä tehtyjen edustajien selkää - näkökannoista riippumatta. Tässä tulee James Huberin historiakatsaus mieleen. Tai kuten itse olen sanonut kirkon moraalisuudesta se tekee mitä hirveyksiä vain, "jos vain sallisimme". Tämä korostaa näkemystäni jonka mukaan kirkko tai uskonto ei ole moraalin lähde, vaan ihmiset, jotka sitten mahdollisesti seuraavat jotain uskontoa. En siis väitä että uskonto olisi automaattisesti paha, vaan että se on kuten mikä tahansa järjestö joka loppujen lopuksi toimii jos ja vain jos ja vain niin kauan, kuin se kahmii valtaa ja rahaa. Tämä kaikki on sitä uskontojen sisäänpäinlämpiävyyttä josta uskovaisia on kritisoitu. Sitä että suvaitaan suvaitsemattomuutta, kunhan se vain tehdään uskon nimissä. Likimain tarkoitan sitä, että kristinusko on "sallivaa" jos "salliminen" määritellään siten että se on pystynyt hyväksymään höyrähtäneitä profeettoja, itsetehtyjä saarnaajia, keksityillä ihmeteoilla rahastavia uskon mainosmiehiä jotka eivät aina ole olleet hyväksi sen julkiselle kuvalle, mutta jotka ovat kuitenkin tuoneet sille joitain innokkaita kannattajia ; Uskonnon ei ikään kuin kuulu olla tervettä, kunhan se innostaa joitakuita sairaallakin tavalla.

Se, että tämä sisäänpäinlämpiävyys tuodaan mukaan julkisuuteen ei yksinkertaisesti edusta mitään avomielisyyttä tai kunnoitusta. Tätä voi verrata aivan täysin siihen että olen sitä mieltä että minun pieni piirini on absoluuttisen oikeassa ja muut väärässä. Tämä tietysti tarkoittaisi sitä että saisin sisäpiireineni kuoltuani uuden elämän rikkaana ja muut saisivat kurjan kohtalon. Tämä olisi minun vakaumukseni, loppuun asti. Se olisi sisäänpäinlämpiävä vaikka menisin kadulle kaikkien kuullen toistamaan tätä näkemystä ja anelisin heitä liittymään sisäpiiriin jotta he lakkaisivat olemasta sitä "moraalitonta kammottavaa roskasakkia" mitä he nykyään ovat.

En siis väitä että ateistit olisivat kunnioittavia. Tuskinpa moni on. Itse en ole, ja tämä kirjoitus on siitä oikeastaan hyvä esimerkki. Mutta väitän että uskovaiset eivät ole yhtään tätä parempia, vaikka he kuinka innolla muuta esittäisivätkin. Tosin voi olla että ateismin sisällä muiden kunnioitus voi olla helpompaa, koska siellä väärässä oloa ei välttämättä sidota moraalisuuteen; Periaatteessa voit olla väärässä mutta hyvä. Toki Dawkins ja muut vastaavat taitavat olla erimielisiä tästä, muta he eivät ole kaikki ateistit, vaikka sellaisia väittävät edustavansa. Ateistit kun eivät voi sanoa itsensä puolustukseen ja muiden alentamiseen sitä, että esimerkiksi sallii kristinuskon mutta "ei usko että niissä on pelastusta", koska he eivät ole mitään paratiisikauppiaita. Ateismikaan ei tuo varsinaista kuolemanjälkeistä pelastusta. Edes kuolemaa edeltävä vapautuminen tai pelastus ei ole välttämättä sen kauppalistalla.

maanantai 29. joulukuuta 2008

Kouluopetus.

Kuten monet tietävät, uusi kreationistien strategia koskee kouluopetusta. Se kulkee nimellä "teach the controversy". Ideana on se, että kun kun "Kiila -strategian" tavoitteena on evoluution vastustaminen missä ja ikinä se vain on poliittisesti mahdollista ja laillista, ja muu on epäonnistunut, suunnataan evoluutiokritiikki lasten korviin. Kouluissa pitäisi opettaa evoluutiota kriittisestä näkökulmasta; Joko opettamalla molemmat puolet tai sitten vain opettamalla evoluutiota moittivia juttuja. (Ihan kuin nämä eivät olisi likimain yksi ja sama asia.)

Keino on ovela, koska jos nyt vastustat sitä "evokritiikkiä" jota arvon uskovaiset ovat vuosia huuli pyöreänä kyselleet "miten voi syntyä evoluutiolla" ja niin edes päin, voidaan nyt esittää koulussa ja jos vastustat asiaa, tilanne käännetään sanapelillä sellaiseksi että et vastustakaan tätä huonolaatuista löpinää, vaan vastustat sananvapautta, uskonnonvapautta ja vaikka mitä.

Tämä on tullut suomeenkin ja esimerkiksi Skepsis oli sitä mieltä Puolimatkan kirja oli sellainen. Samoin sain tässä sukulaistytöltä kuulla että hänen lukiossaan vakituisen opettajan sijainen joka on koulun toinen vakio -opettaja oli mainostanut ÄS:ää. Molemmat puolet oli esitelty siten että hän oli sanonut "lukeneensa lajien synnyn" ja tutustuneensa "myös toiseen puoleen" ja tulleensa tästä "vakuuttuneeksi". Sitten tuli päälle tarinaa -tai kuten sukulaistyttö asian hienosti ilmaisi "ID -paskaa" - siimamoottoreista. Tunti tälle vuodatukselle oli sentään oikea. Uskonnontunti. Sillä, mitä opetussuunnitelmassa on ei ilmeisesti merkitse mitään, koska opettajista löytyy kuitenkin sääntöjen rikkojia.

Tosiasiassa sillä mitä joku byrokraatti kirjoittaa ei tarkoita mitään. Ohjeiston rikkojia löytyy ja harva oppilas on riittävän valveutunut edes ymmärtääkseen jos opettaja suoltaa heille jotain mitä ei pitäisi, saati että vielä tämän päälle uskaltaisi vastustaa opettajaa joka on jonkinlainen auktoriteetti.

Kuitenkin yksittäisen opettajan käytös ei vielä kerro koko strategian nimestä: Evoluutiokriitikont kun korostavat kuinka tärkeää on että pitäisi mainita "maailmankatsomukselliset, moraaliset ja poliittiset kytkennät." Mielestäni tämä on ongelmallista. Ainakin minulle opetettiin että ei pitäisi puhua henkilöistä vaan asiasta. Poliittiset näkökannat mukaanlukien kun voitaisiin tehdä paljon pahaa.

Esimerkiksi kreationismissa ja sen kätkömuodossa ÄS:ässä kannattajapiiri on selvästi oikeistolaista, uskonnollista ja konservatiivista. Siihen liittyy protestanttinen uskomusjärjestelmä. Sen kannatus tiedemaailmassa on pieni: Tutkimusmäärät eivät huimaa päätä. Sen kannattajat ovat selvästi kristittyjä ja yleensä maallikoita. Yhteydet näkyvät esimerkiksi siinä että juuri conservapedia kannattaa sitä. Samoin suomessa netmissionilaiset kannattavat sitä. Itse asiassa jos ÄS -kannattajat listataan ja katsotaan onko niissä enemmän uskovaisia kuin kansassa keskimäärin, huomataan taatusti iso ero. Yksittäisistä eikristityistä huhutaan, mutta ne eivät muuta sitä 99+% muusta kannattajakunnasta. Asiaa auttaa se, että Kiila -dokumentti on ÄS:äläisten itsensä kirjoittama ja siinä on uskonnollisia sävyjä. ÄS:än perustaja Phillip Johnson on lausunut seuraavalla tavalla: "I have built an intellectual movement in the universities and churches that we call The Wedge, which is devoted to scholarship and writing that furthers this program of questioning the materialistic basis of science...Now, the way that I see the logic of our movement going is like this. The first thing you understand is that the Darwinian theory isn't true. It's falsified by all of the evidence and the logic is terrible. When you realize that, the next question that occurs to you is, well, where might you get the truth?...I start with John 1:1. In the beginning was the Word. In the beginning was intelligence, purpose, and wisdom. The Bible had that right. And the materialist scientists are deluding themselves... In summary, we have to educate our young people; we have to give them the armor they need. We have to think about how we're going on the offensive rather than staying on the defensive. And above all, we have to come out to the culture with the view that we are the ones who really stand for freedom of thought. You see, we don't have to fear freedom of thought because good thinking done in the right way will eventually lead back to the Church, to the truth-the truth that sets people free, even if it goes through a couple of detours on the way. And so we're the ones that stand for good science, objective reasoning, assumptions on the table, a high level of education, and freedom of conscience to think as we are capable of thinking. That's what America stands for, and that's something we stand for, and that's something the Christian Church and the Christian Gospel stand for-the truth that makes you free. Let's recapture that, while we're recapturing America." Tässä ei piilotella motiiveja, vaan tuodaan esiin perustajajäsenen kannanotto liikkeestä. On turha mainita että Intelligent Design -sanaparia on käytetty aikaisemmin, koska nykyisessä muodossaan sillä on tietty sisältö; Se on paitsi argumentit myös se, missä ja miten ja millä tavoittein niitä käytetään. Muun väittäminen on sama kuin esittäisi että täyskaimat olisivat sama henkilö. Siksi ei olekaan yllättävää että tietyt copy-paste -muutokset USA:n lakielämän ja siitä seuraavan poliittisen genren piirissä ajoittuvat juuri siihen mihin ne ajoittuvat. Muutoksen lopullinen pienuus ja ajankohta yhdessä kertovat "sen olennaisen asian".

Toisaalta samaa voitaisiin soveltaa myös ilmastonmuutokseen. Sillä on selvästi poliittisia yhteyksiä. Al Gore elokuvineen vetoaa tiettyyn poliittiseen piiriin. On tiettyä vihreää, vasemmistolaista jengiä jotka ovat ottaneet ilmastonmuutoksen tärkeäksi lyömäaseekseen muun muassa suuryritysten kritisointiin. Oikeistolaiset toisaalta vastustavat tätä, joten ilmastonvastustaminenkin on poliittisesti klikkiytynyttä. Ilmastonmuutos sinällään liittyy tiukasti politiikkaan, mutta pääasia ei ole politiikkaa eikä se kannattaako sitä vai ei saisi riippua siitä mitä poliittista puoluetta se edustaa vai eikö edusta. Ilmastonmuutos ei muutu sen paremmaksi tai huonommaksi sen mukaan haluaako joku melkein presidentti pönöttää aiheesta powerpoint -esityksen elokuvateatterilevitykseen vai ei. Tämä tuntuisi asian viemiseltä sivuraiteelle. Tämä aivan sama koskee tietysti myös kreationismiakin: Se, että ÄS on kreationismia on tietysti aikalailla selvä asia, kuten ilmastonmuutoksen poliittisten kannattajien luonne on. Mutta tämä ei tee niistä kummastakaan väärää tai oikeaa. Kysymys tässä vaiheessa muuttuu siihen onko se osa kreationismista, jonka kannanotot ovat mukana ÄS -linjassa tieteellisesti väärässä.

Tämä käsittely taas ei tapahdu siten että oppilaille kerrotaan politiikkaa.

Minusta näyttää siltä että tässä vain vedotaan epäolennaisuuksien tuomiseen mukaan kouluopetukseen. Että ei opeteta "tieteellisiä teorioita" vaan sitä että "mitkä poliittiset tahot kannattaa jotain näkemystä". Toki ymmärrän sen miksi kreationistit ja pseudotieteilijät haluavat että näin tehdään; Kun esimerkiksi opetetaan että ilmastonmuutokseen liittyy vasemmistolaista politiikkaa tai että ateistit ovat käytännössä kaikki evoluution kannattajia, saadaan näiden asioiden ylle heitettyä epäilyä. (Syntyy väärä yhteys, jossa ilmastonmuutos= vain vasemmistopolitiikkaa, evoluutio=ateismia) Ja tätä epäilystä tarvitsevat epätieteellisimmät asiat: Jos kaksi asiaa esitellään luokan edessä samanarvoisina, tilanteesta voittaa se joka on tosiasiassa huonompi, ja huonompi saa sillä arvovaltaa ja mainostusta joka ei sille sen tieteellisen arvon mukaan kuuluisi. Jos opetettavan asian poliittiset liittoutumat korostetaan, on helppoa syytää lapsille luokan ulkopuolella muuta epätieteellistä oppia.

Tätä tehdään tietenkin etiikan nimissä. Olen kuitenkin sitä mieltä että moraalia opetetaan pääasiassa kotona. Valitettavasti tätä ei saada kovin paljoa. Mutta tätä ei voida korjata koululaitoksilla, jossa opettaja saa yksilöllisesti jaettua aikaa oppilasta kohtaan aika vähän. On isoja kouluja, liian vähän aikaa. Vastuun siirtäminen opettajien niskaan tuntuu taas yhdeltä epätoivoiselta vastuunsiirtostrategialta: Kun vanhuksia ei viitsitä katsoa on ne hyvä laittaa laitokseen ja valittaa sinne sitten kun siellä ei sitten ei ehditä "panostaa tarpeeksi". Kun ei viitsitä olla lasten kanssa, pistetään kasvatus koulun niskoille.

Tietenkin voin olla vain liian vanha. Mutta minusta "vanhoissa hyvissä ajoissa" on tässä kohden juuri sitä hyvää. Nykyään kaikilla on liian kova kiire. Ja nyt näyttää siltä että laitostettujen oppilaiden olisi sisäistettävä kouluaikana vanhan opin lisäksi - jota tuntui olevan jo sellaisenaan liikaa - samassa ajassa vaikka mitä muita asioita. Ja lisää vain haluttaisiin. Mutta tietenkin jos eettisiksi kasvattaminen olisi koulun tehtävä, eivät kreationistitkaan voisi valittaa siitä kuinka koulu aivopesee heidän lapsiaan evouskoon. Sillä etiikan ja elämänkatsomuksen kasvattaminen ja poliittiset kytkökset olisivat juuri sitä koulun primaarista tehtävää. Eikä koulua voisi syyttää siitä että se sitten tekisi hommiaan.

torstai 18. joulukuuta 2008

Mikä on uskonnonvastustamista?

Heurekan pomonainen Havaste oli ollut huolestunut siitä kuinka "evoluutioteoriaa ovat kritisoineet tieteen ulkopuoliset tahot kuten jotkut uskontokunnat." Tämä sai aikaan meteliä. Uskovaiset loukkaantuivat. Kuten tuoltakin kommenteissa nähdään, Havaste kuulemma hyökkäsi "tieteen ulkopuolella tapahtuvaan, ei edes tieteenä esitettävään toimintaan".

Tosiasiassahan Älykäs Suunnittelu on nimen omaan tieteen ulkopuolista toimintaa, joka väittää olevan tieteellistä toimintaa ; Se itse hokee sitä miten tiedemaailma rajaa sen ulkopuolelleen. Jos he olisivat tieteessä sisällä, he tuskin valittaisivat sitä että he ovat ulkopuolella. ~ Jos saan kutsun Linnan Juhliin en valita siitä että en saa kutsua. Jos pelaan pelin sääntöjen mukaan ja menestyn, minun ei tarvitse valittaa sääntöjen huonoudesta. Moitinnan syy on se, että ÄS ei menesty tieteessä, ja kovaääninen moitinta siitä että he menestyvät siellä surkeasti.

Siitä että Älykäs Suunnittelu väittää olevansa tiedettä kuvastuu hyvin seuraavasta: he moittivat "Tieteen Päivät" -tapahtumaa, joka pidetään yliopistolla, koska siellä ei puhuta ÄS -kreationismista. Tämä tarkoittaa nimen omaan juuri sitä, että he eivät ole mitään "ei edes tieteenä esitettävää toimintaa". Ulkopuolisuus on se, mitä Havaste mainitsee, ja joka kyllä kuvaa ÄSholejen toimintaa hyvin.

Nyt näyttää taas siltä että ÄS:än kannattaminen ei ole uskontoa vaan tiedettä, mutta heti jos sitä vastustaa, sortaa uskonnollista sananvapautta ja puuttuu uskonnonvapauteen. Minä en oikein ymmärrä miten tämä onnistuisi; Juttu tuntuu kummalliselta ellei sitten ajattele että ÄS on uskontoa jota yritetään naamioida tieteelliseksi. Sen leviämistä motivoi uskonto ja sen kannattajien henkilökohtainen vakaumus, mutta tätä ei haluta kertoa, koska silloin paljastuisi uskonnollis-poliittiset Wedge -motiivit ja se että tiede ei kiinnosta, vaan ateistejen voittaminen.

keskiviikko 17. joulukuuta 2008

Vandaalit ja varkaat.

Ateistien kyltti varastettiin. Kyltti oli asetettu esille sen takia että uskonnollisia merkkejä näkyi muutenkin, ja kun se kerran on OK, sen on oltava OK myös ateisteille.

Kyllähän se oli arvattavaa että tästä ei pidetty ja kyltti varastettiin.

Ateistit korvaavat kyltin uudella, jossa on lisäksi Raamatunjae, kymmenestä käskystä tuttu "Älä tapa". Tämän ei tietenkään uskota vaikuttavan ateistehin, vaan tavoitteena on hilltä uskovaisia, joiden kynsiä ei näköjään muuten saada pidettyä lyhyinä.

Ateistit eivät varastele Jeesusvauvoja tai kirkkojen ristejä.

lauantai 13. joulukuuta 2008

Vihdoin julkisia!

Menneinä vuosina oli jonkin verran kohua Jehovan Todistajien keskuudessa paljastuneista pedofiilioikeudenkäynneistä. Nyt niiden oikeudenkäyntien dokumentteja voi käydä lukemassa. Niistä paljastuu mielenkiintoisia asioita.

torstai 11. joulukuuta 2008

Ateismi Kirkosta.

Helsingin Hiippahatut ovat kirjoitelleet ateismista. On hyvä, että ateismista kirjoitetaan muustakin kannalta kuin ateistien omasta. Samalla tulee kai lupa käydä vuoroin vieraissa.

Kirkon kanta näyttää olevan se, että "Molemminpuolista hyökkäilyä hedelmällisempää olisi toisen kuunteleminen ja oppiminen." Kirkon kannalta olennainen syy tosin taitaa löytyä alusta. Eli kirkosta eroamisen syistä.

Siinä, missä rahallisista syistä eroaminen voi tuntua typerältä, harva ihminen voi ruveta perustelemaan sitä, miksi kirkkoon pitäisi kuulua, jos oma aate on aivan erilainen. Toki ateismin hyvä puoli on siinä, että ateisti voi toimia vaikkapa pappina; Hänellä ei ole mitään taikauskoista pelkoa siitä että hän saisi jonkun erityisen tuomion tai rangaistuksen väärän Jumalan palvomisesta. Tosin voisi olla vaikeaa päivästä toiseen tehdä kirkon töitä.

Tässä taas tulee vastaan se, mikä näyttää unohtuvan; Ateistin voi olla vaikeaa perustella kirkkoon kuulumista diakoniatyöllä, jos hän samalla kokee toimivansa aatteensa vastaisesti, tukevansa aputyön lisäksi laajemminkin koko järjestelmää. Sillä ei ole väliä paljonko varaa siihen kuluu kokonaisuudesta, vaikka 1/10 000 000 000 000 000 000 000, jos tämä minimaalinen osa on riittävän vaikutusvaltainen ja näkyvä.

Samaan yksityiskohtaan vetoan myös siinä kohden, kun uskonnon väkivallattomuutta perustellaan oppisisällöllä. Se ei yksinään estä asiaa; Pitää katsoa tilastoja ja katsoa onko väkivallanteko yleisempää vai harvinaisempaa uskovaisten kuin muunlaisten ihmisten kesken. Jos se ei ole harvinaisempaa, ei ole syytä väittää että opin väkivallattomuus lisääntyisi. Ja jos opin nimessä tehdään enemmän pahaa kuin muiden nimissä, se lisää väkivaltaa, jokin opissa saisi ihmiset innostettua toimimaan "oppia vastaan". Toisaalta ateistinkin on vaikeaa opillaan perustella väkivaltaa.

Koska varsinaista oppia tästä asiassa siinä ei taida olla. Sitä ei ole erikseen kielletty, mutta toisaalta siinä ei ole mitään erikseen sallittukaan. Ateisti joutuu kuitenkin tekemään aina jotain, ja tämän syyn hän saa muualta. Minulle ateismin arvo tulee juuri siitä, että arvoja ei pakoteta ihmisten päihin. Tosin hieman tuntuu että jotkut tahot yrittävät muuta.

Mutta itse uskon että uskovaiset ja ateistit ovat suunnilleen yhtä aktiivisia väkivallan harrastajia.

Tuomiopäivän kauhut


Sota ja taudit päihittivät kuoleman. Samoin, mielestäni oikeutetusti, verot. Verot eivät ole virallisessa listassa, mutta kenties uusia ratsastajia värvätään, jolloin uudet ilmiöt saavat työpaikan, jonka ansaitsevat.

tiistai 2. joulukuuta 2008

Oi aikoja, oi tapoja.

Count Up -blogissa oli ihan mukava kirjoitus, jossa oli ripaus TosiTV:tä. Aiheena oli myös tiedon sirpaloituminen ja se, että kaikista joitain asioita ei pidetä tärkeinä opettaa koulussa. Itse olen sitä mieltä että ajat ovat todella muuttuneet. Ennen oli tärkeämpää "olla oikeassa". Oltiin idealistisempia. Nykyisin se on enemmän sitä että pitää "olla onnellinen". Ollaan hedonistisempia.

Tieto ei kuitenkaan ole ollut tärkeää koskaan. Pääasiana on ollut se, että oma mielipide rakennetaan niin vahvaksi kuin voidaan. Tuetaan omaa näkemystä, eikä suinkaan etsitä sitä miten asiat oikeasti ovat. Tämä on säilynyt.

Jotain on kuitenkin eri tavalla.

Ennen piti saada käännytettyä. Idealismissa aatteella on merkitystä ja se pitää saada kaikille. Enää ei ole yhtä tärkeää saada massoja ajattelemaan samoin. Tärkeämpää olisikin saada heiltä hyväksyntää. Tähän Tosi TV -kin sopii hyvin ; Tosi TV on tosin sirkusmenoja. Siellä ei ole tavoitteena vakuuttaa vaan saada hyväksyntää. Sanotaan sitä vaikka "monikulttuurisuudeksi". Enää ei tarvitse olla kristitty tai muslimi, vaan tärkeää on että hyväksyt sen että muut ovat kenties erilaisia kuin sinä.

Myös toisessa kohdassa maailma on minusta aika erilainen kuin aikaisemmin.

Ennen asioita voitiin opetella kirjoista ilman että kaikkea kyseenalaistettiin. Nykyisin kyseenalaistetaan kaikki. Enkä puhu uskonnollisista tai muutoin merkityksettömistä asioista. Vaan terveyteemme liittyvistä asioista. Jopa virukset saavat kritiikkiä, ja koululaisten on vain läksyt tehtävä tässä piirissä. Selvittää asiat, ilman että heille on opetettu tieteellistä ajatteluprosessia juurikaan. Tosin sitäkin moititaan vääränä. Jopa tiedon hankinta on muuttunut ostostavaraksi: Jos tiede ei anna haluamiasi tuloksia, henkilö kertoo olevansa vainon kohde ja uudelleenmäärittelee tieteen. Ilmeisesti rokotevastustajille myös huomattu tuhkarokon yleistyminen on jonkinlainen määrittelykysymys.

Ennen riitti että koulussa sanottiin että juutalaisia vainottiin natsien keskitysleireillä. Nykyään taas ns. "revisionistit" kiistävät että tätä onkaan, ja väittävät että kouluopetus ei ole mitään "tietoa" vaan "vallankäyttöä", "propagandaa". Tiedon hallinta on muuttanut luonnettaan. Se ei enää olekaan asioiden käsittelyä ja selvittelyä vaan jotain suosion hankkimista varten.

Ennen ei ollut tietoa, vaan ideologioita, joissa oli Totuus. Se oli yhteinen kaikille. Nykyään on ideologioita, joilla on Totuus, joka ei ole yhteinen kenellekään. Valtapeliä on toki aina ollut mukana. Mutta siinä missä ennen faktat olivat samoja, ja takana oli samantapainen logiikka ja vain tehdyt tulkinnat olivat erilaisia. Nykyään uudelleenmääritellään faktat, ja logiikkaa haukutaan "naturalismiksi" ja rajoittavaksi.

Tietenkin voi olla, että suurin osa näistä avoimuutta haluavista ovat vain marttyyrinkaapuun kääriytyneitä ideologioita, joita kiinnostaa se paljon puhutun valtapelin voittaminen, ei se että kaikki loppujen lopuksi ajattelevat kuten haluavat ja ottavat vaihtoehdot huomioon, vaan ajattelevat juuri siten kuten he haluavat.

Ja voi olla että joku on tulossa vanhaksi, mutta ei viisaaksi.