sunnuntai 6. heinäkuuta 2008

Ei kreationismia!

ÄS -kannattajat muistuttavat toistuvasti ja aina siitä, kuinka he eivät ole kreationismia. Moni voi ajatella että jos joku sanoo että hän ei ole jotain, hän toki tietää asian. Kuitenkaan pelkkä henkilön tai ihmisryhmän esittämä kiisto ei poista yhteyttä. Tässä tapauksessa, kun ÄS:äläisiä syytetään siitä että he ovat kreationismia, he ovat hieman kuten oikeudessa. Epäiltyä ei vain vapauteta jos hän hokee olevansa syytön. Ei vaikka hän hokee ja hokee sitä. Jos tilanne näyttää toiselta, häkki heilahtaa.

ÄS:äläiset eivät koskaan onnistu perustelemaan sitä että he eivät olisi kreationismia. He esittävät että he eivät ole kreationismia, koska he eivät vetoa nimen omaan Jumalaan eivätkä Raamattuun. Kuitenkin tämä on olkiukko kreationismista. Kreationisti Dean Kenyon puolusti kreationismia oikeudessa "Edwards vs. Aguillard" -oikeudenkäynnissä seuraavasti:

"Creation-science does not include as essential parts the concepts of catastrophism, a world-wide flood, a recent inception of the earth or life, from nothingness (ex nihilo), the concept of kinds, or any concepts from Genesis or other religious texts."

Toisin sanoen ÄS -puolustuksella kreationismi ei olisi kreationismia. Melko erikoinen puolustus.

Toiselta puolen asiaa onkin helpompi nähdä, todisteet syyllisyydestä ovat aika selviä. Yhteyksiä ja samanlaisuuksia kreationismiin on paljon. On cdesigniä, on Wedgeä, jotka viittaavat syviin yhteyksiin. Kaiken huippuna on tietenkin se, että ÄS käyttää puhtaasti kreationistisia väitteitä, enkä tiedä yhtään ÄS väitettä joka ei olisi kreationistien käyttämä:
Esimerkiksi palautumaton kompleksisuus on englannin wikipedian tietojen mukaan kreationistien käyttämä ja keksimä ajatus: forerunners -kohdan alta löytyy nuoren maan kreationisti Morris, joka esittää juuri samansisältöisen idean. Behen "evoluution ongelma" on siis samanlainen kuin koko ÄS -liike. Eli uudelleennimettyä kreationismia.

Kreationismin ja evoluutiokriittisyyden historiakin näyttää mielenkiintoiselta. Samat väitteet, eri nimet. Kun vanha kreationismi epäonnistui, tehtiin ensin uudelleennimetty "creation science", joka oli kreationismia, mutta joka kiisti olevansa sitä. ÄS oli samat argumentit uudelleen esitettyinä.

ÄS -puolustus on, että aluksi on ehkä oltu vehkeilijöitä jotka ovat wedgeilleet kreationismi mielessä mutta että näkemys on sittemmin vaihtunut. Tämä ei ole uskottavaa, koska alun perin ÄS:äläiset eivät väittäneet nykyistä, eli että Wedge olisi hylätty. Sitä ei oltu kirjoitettu. Väitettiin että se on valehtelua. Toisin sanoen tässä kirjoitetaan liikkeen historiaa sisältä päin uusiksi: Liike, jonka selitys tapahtumille vaihtuu nopeasti ja joustavasti on yhtä luotettava, kuin sellainen pajattaja, jonka tarina varhaislapsuudesta muuttuu koko ajan. Historian uudelleenkirjoitus on propagandaa. Olisi järkevää olettaa että liikkeen esitys pysyisi samana, ja kenties muiden muuttuisi ajan mittaan. Näyttää kuitenkin siltä että liike selittelee omia vuotojaan, ja kun mitään oikeaa syyttömyyttä ei ole taustalla, he eri tahoilla ja eri aikoina selittävät asiaa itselleen parhain päin toisistaan poikkeavilla tavoilla.

Lisäksi, jos asialle olisi tieteelliset syyt, se tarkoittaisi sitä että ÄS:äläisillä olisi erityisen hyvät perustelut sille että kreationismi on huonoa tiedettä. Näitä argumentteja emme ole havainneet. ÄS:äläiset eivät kritisoi kreationismia. Kun YEC -piiristä tulee teos, ÄS:äläiset eivät kritisoi sitä. Vaikka he ovat tieteellisen perustelun kautta erkaantuneet siitä, ja evoluution kohdalla ovat osoittaneet että heillä on intoa hyökätä aggressiivisesti heti jos heidän epätiedevaroittimensa vilkuttaa. Ainakin jos kyseessä on liike, joka pyrkii selittämään samoja asioita. Toisin sanoen, jos ÄS ei olisi kreationismia, se vastustaisi ja kritisoisi kreationismia; Hehän opettavat lapsille vääriä ja epätieteellisiä näkemyksiä. Ja nämä asiat ovat olleet ÄS -läisille niin tärkeitä, esimerkiksi silloin kun Wells puhuu "evoluution ikoneista", kuten koivumittareista.

Jäljelle jäävät siis poliittiset syyt. Kreationismi epäonnistui lakituvassa, ja ÄS:än tavoitteet ovat kulttuuria: Tähän viittaavat Expelled -elukuvan tekeminen ja se, että Doverissa taisteltiin kouluopetuksesta. Ja se, että ÄS:än piirissä kirjoitetaan enemmän kirjoja maallikoille kuin tehdään tutkimuksia. Samoin selittyy se, miksi ÄS -liikkeen perustaja on lakimies, eikä suinkaan tiedemies. Syyt ovat poliittisia, lakitupajuttuja. Erkaantuminen kreationismista ei ole siksi mikään asenteenmuutoskysymys, joka on tehty tieteellisin syin, vaan se on tehty poliittisin syin: Kun rankimmat tavoitteet eivät täyty, yritetään onnistua aluksi edes jostain, josta sitten voidaan "jatkuvaa kompromissia tekemällä" - eli kun jossain onnistutaan, se otetaan lähtökohdaksi ja kovennetaan, ja vaaditaan tälle kompromissia, ja kun tässä onnistutaan kovennetaan näkemystä ja taas avomielisyys vaatii kompromissia, jolloin lopulta päästään rankkoihin tavoitteisiin, askel kerrallaan. Ja jos tässä ei onnistuta, saavutetaan edes jotain poliittisista päämääristä.

Nyt meillä on tiedossa motiivit, tekijät ja toimintatapa: ÄS:läiset ovat uskovaisia, muutenhan he eivät olisi Wedgeä hyväksyneet, uskonnolliset motiivit taas ovat voimakkaita. Myös Discovery Instituten "invisible researcherit" on tunnettuja tekijöitä ja toimijoita. Toimintatapa taas on vääristely ja propaganda, josta mainiona todisteena on tämä kirja, joka on kannesta kanteen täynnä vääristelyjä, virheitä ja valehtelua. Motiivi, tekijä ja toimintatapa taas ovat ne asiat, joilla televisiossakin murhia

ratkaistaan. ÄS läiset, jotka kiistävät näiden tarpeellisuuden tavoitteiden huomaamisessa, kannattavat näkemystään kenties siksi että näiden käsittely johtaisi siihen että heidän liikkeensä luonne paljastuisi.

Ei kommentteja: